Hem » Ledning & organisation

Ledning & organisation

 • En vitaminkick som råder bot på passiva möten. Författaren Kerstin Olofsson s...
  236 kr
 • Att arbeta i projektform blir allt vanligare. Men för att lyckas med ett proj...
  257 kr
 • En föredömligt kortfattad bok som ger en snabbläst introduktion till den popu...
  72 kr
 • Ta tillvara på det unika hos en plats genom cultural planning - en metod för ...
  236 kr
 • En bok för ledare som vill börja, eller har börjat, arbeta efter den snabbt v...
  236 kr
 • Möt utmaningen med generation Y och ta tillvara på potentialen hos morgondage...
  185 kr
 • Gallringsråd för kommunens centrala förvaltning och dess lednings- och stödpr...
  175 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för räddningstjänsten. Utgåvan är från 2004. Sve...
  133 kr
 • Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande...
  133 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008. Riksarkive...
  133 kr
 • Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Det...
  175 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för kultur och fritid. Utgåvan är från 2004. Sve...
  133 kr
 • Råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö- och hälsos...
  133 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för överförmyndare. Utgåvan är från 2003. Svensk...
  133 kr
 • Det är en konst att klara ledarskapets tre bärande roller: chefen, ledaren oc...
  257 kr
 • Fiskmåsen Charlie lär oss om ledarskap och om hur det är att vara chef för at...
  205 kr
 • Det här är en annorlunda bok om ledarskap. Du får del av Jan Blomströms bästa...
  227 kr
 • Hur hittar jag rätt person till chefsjobbet? Optimera rekryterings-processen ...
  144 kr
 • Vad krävs för att skapa en framgångsrik verksamhet? Vilka är framgångsfaktore...
  236 kr
 • Arbetsglädje, hälsa och utvecklad effektivitet - genom en känsla av sammanhan...
  150 kr
 • Presentationsteknik Utbildningen består av korta filmer där du får inspirati...
  995 kr
 • Bläddra i foldern!
  0 kr
 • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?Tillbri...
  249 kr
 • Fokus på lösning eller problem? Vanligt är att du som nyanställd chef med hög...
  257 kr
 • Förändringskraft i en ny tid – Medvetet utvecklingsarbete och möten med menin...
  360 kr
 • Upphandling, uppföljning och utvärdering av gatubelysning på entreprenad. Al...
  232 kr
 • En teknik som bl.a. lär oss att hålla isär värderingar och känslor, skilja på...
  236 kr
 • Boken konkretiserar EU:s hygienregler för livsmedelshantering och beskriver d...
  308 kr
 • Handfasta råd för hur man kommunicerar i kristider. Boken tar bl.a. upp vad m...
  247 kr
 • Om att komma bort från gråzonen och skapa en tydlig gränsdragning mellan poli...
  154 kr
 • Gerhard Bleys personliga resa från traditionellt management till ett empatisk...
  205 kr
 • Kunskapen, passionen och lagandan är kanske de viktigaste ingredienserna när ...
  236 kr
 • Plötsligt dyker krisen upp. Är du beredd? Öva dricksvattenkriser och andra ak...
  205 kr
 • Komlitt vårkatalog 2018 kan du beställa kostnadsfritt eller läsa som smakprov.
  0 kr
 • Den kompletta handboken för dig som arbetar med kommunal ärendehantering. Nä...
  476 kr
 • En ovärderlig kunskapskälla som tar upp det viktigaste ur kommunallagen, ...
  158 kr
 • I vilka olika former kan samverkan ske? Och vilka juridiska möjligheter finns...
  292 kr
 • Trettonde upplagan av Kommunallagen lagtexthäftet. Redovisar kommunallagen me...
  169 kr
 • Allt som behövs för att tolka och förstå kommunallagen: förarbeten, rättsprax...
  623 kr
 • I varenda en av Sveriges 290 kommuner arbetar man dagligen med demokrati, väl...
  267 kr
 • På ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt beskrivs den kommunala ekonomin, ...
  267 kr
 • Med förberedelse och träning kan vi alla bli bra talare. Här får du tips, råd...
  154 kr
 • En bok för dig som vill ha en tydlig rollfördelning på arbetsplatsen, där med...
  256 kr
 • Kom igång med lean på din arbetsplats och uppnå ständiga förbättringar genom ...
  670 kr
 • Paketet innehåller Livlust livet ut, faktabok, Livslust livet ut, arbetsbok o...
  442 kr
 •  LSS 2017 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som ber...
  149 kr
 • Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella...
  279 kr
 • Hur vi ska äta för att känna oss mätta, få ett gott humör och bli klara i huv...
  205 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstif...
  1 020 kr
 • Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbygg...
  80 kr
 • Boken vänder sig till alla som arbetar med momshantering inom kommun och land...
  308 kr
 • 257 kr
 • Handbok med regler och rutiner för ärenderegistrering. Varje dag kommer hand...
  256 kr
 • Dagligen möter vi tusentals människor på allmänna platser, transporter, i arb...
  257 kr
 • En lättläst guide för dig som är förtroendevald. Här kan du läsa om dina rätt...
  257 kr
 • Den som är ny som chef kommer snabbt in i en situation där mycket måste göras...
  249 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. H...
  205 kr
 • Med detta bok- och kalenderpaket kan du förankra värdegrunden i dig och dina ...
  308 kr
 • Rätt sagt på rätt sätt erbjuder konkreta råd om hur du kan fånga åhörarna med...
  191 kr
 • Om det finns risk att medarbetare skadar sig i fysiskt arbete erbjuds skyddsu...
  225 kr
 • Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från...
  229 kr
 • Arbetsboken är utvecklad för personal som arbetar direkt i utförarverksamhete...
  149 kr
 • Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära ...
  149 kr
 • En handbok som visar vikten av ett vidare perspektiv på strategiska offentlig...
  103 kr
 • Genom små förändringar kan du ta kontroll över tillvaron och minska stressen ...
  205 kr
 • När du vill översätta svensk offentlig sektor-vokabulär till dess engelska mo...
  140 kr
 • En bok som gör att alla kan förstå den kommunala ekonomin. På ett enkelt och ...
  236 kr
 • Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skad...
  267 kr
 • Den nya generationens medarbetare blir allt mer tongivande på arbetsplatserna...
  227 kr
 • Ett antal 80-talister ger sin syn på hur en framgångsrik offentlig verksamhet...
  82 kr
 • Gör din verksamhet till en vinnare på en allt mer konkurrensutsatt marknad fö...
  185 kr
 • En av ämnesområdets bästa! Upphandla rätt & lätt tar upp det viktigaste om of...
  278 kr
 • En klarsynt beskrivning av samverkan i vardagen, som utgår från det centrala ...
  351 kr
 • Hur ska vi lösa chefsbristen? 35 personer från olika generationer ger sin sin...
  205 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor so...
  278 kr
 • Ibland räcker det inte med att skicka in ett välfyllt CV för att få ett jobb....
  185 kr
 • Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner? Var går gränse...
  260 kr
 • Gör din röst hörd! Boken beskriver bl.a. hur man väcker och driver olika slag...
  195 kr
 • Aktuella frågor om öppna data, e-tjänster, sociala medier, molntjänster, e-ar...
  309 kr