Hem » Ledning & organisation » Lagar & regler

Lagar & regler

 • Det finns mycket skrivit om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, s...
  410 kr
 • Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger en översikt av arbetsrätt...
  232 kr
 • Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga prob...
  349 kr
 • Gallringsråd för kommunens centrala förvaltning och dess lednings- och stödpr...
  175 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för räddningstjänsten. Utgåvan är från 2004. Sve...
  133 kr
 • Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande...
  133 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008. Riksarkive...
  133 kr
 • Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Det...
  175 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för kultur och fritid. Utgåvan är från 2004. Sve...
  133 kr
 • Råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö- och hälsos...
  133 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för överförmyndare. Utgåvan är från 2003. Svensk...
  133 kr
 • Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att Diskrimineringslagen stä...
  235 kr
 • Boken konkretiserar EU:s hygienregler för livsmedelshantering och beskriver d...
  308 kr
 • Kränkningar kan uppstå i många situationer. Exempelvis att läraren kränker el...
  369 kr
 • I LAGER 15 FEBRUARI LSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbeta...
  309 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstif...
  1 020 kr
 • Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbygg...
  80 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. H...
  205 kr
 • Socialtjänstlagen 2018 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla so...
  298 kr
 • I LAGER 25 JANUARI 2019 Socialtjänstlagen 2019 är sedan lång tid en nödvändi...
  309 kr
 • Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skad...
  267 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor so...
  278 kr
 • Alltför många diskussioner om upphandlingar handlar om vad reglerna säger och...
  259 kr