Hem » Ledning & organisation » Lagar & regler

Lagar & regler

 • Det finns mycket skrivit om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, s...
  398 kr
 • Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger en översikt av arbetsrätt...
  225 kr
 • Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga prob...
  338 kr
 • Gallringsråd för kommunens centrala förvaltning och dess lednings- och stödpr...
  169 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för räddningstjänsten. Utgåvan är från 2004. Sve...
  129 kr
 • Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande...
  129 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008. Riksarkive...
  129 kr
 • Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Det...
  169 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för kultur och fritid. Utgåvan är från 2004. Sve...
  129 kr
 • Råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö- och hälsos...
  129 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för överförmyndare. Utgåvan är från 2003. Svensk...
  129 kr
 • Boken konkretiserar EU:s hygienregler för livsmedelshantering och beskriver d...
  299 kr
 • En ovärderlig kunskapskälla som tar upp det viktigaste ur kommunallagen, ...
  153 kr
 • Trettonde upplagan av Kommunallagen lagtexthäftet. Redovisar kommunallagen me...
  164 kr
 • Allt som behövs för att tolka och förstå kommunallagen: förarbeten, rättsprax...
  604 kr
 • Kränkningar kan uppstå i många situationer. Exempelvis att läraren kränker el...
  358 kr
 • LSS 2017 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som berö...
  289 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstif...
  990 kr
 • Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbygg...
  77 kr
 • Handbok med regler och rutiner för ärenderegistrering. Varje dag kommer hand...
  248 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. H...
  199 kr
 • Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära ...
  289 kr
 • Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skad...
  259 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor so...
  269 kr