Hem » Bokrea 2020

Bokrea 2020

 • En vitaminkick som råder bot på passiva möten. Författaren Kerstin Olofsson skriver om hur vi kan skapa aktiva, kreativa och omväxlande arbetsplatsträffar. Att g...
  Art nr. 1327
  273 kr
 • Demenssjukas sexliv på boendet och hur man kan förhålla sig till det. Det finns nog inget som kan vara så svårt att tala om som demenssjukas sexliv på boendet. E...
  Art nr. 1461
  274 kr
 • Bengt Elmén, som är socionom med cp-skada sedan födseln, skriver på ett personligt och inspirerande sätt om assistans och hur den kan utföras med glans. I denna ...
  Art nr. 1283
  299 kr
 • Vem är egentligen berättigad till stöd och service enligt LSS? Och hur kommer man fram till det? Att utreda och besluta i LSS-ärenden vänder sig till personer so...
  Art nr. 1471
  249 kr
 • Det är en konst att klara ledarskapets tre bärande roller: chefen, ledaren och coachen. Lär dig hur med denna praktiska handbok. Vem ska du vara?Chef – håller ko...
  Art nr. 1394
  283 kr
 • Vad krävs för att skapa en framgångsrik verksamhet? Vilka är framgångsfaktorerna? Kortfattat, konkret och enkelt om vad som krävs för att skapa en framgångsrik v...
  Art nr. 1340
  260 kr
 • Arbetsglädje, hälsa och utvecklad effektivitet - genom en känsla av sammanhang, så kallad kasam, kan alla på arbetsplatsen bli vinnare. Vad är det som gör att vi...
  Art nr. 7345-242-7B
  198 kr
 • Ledarskap och chefsroller inom stöd och omsorg. En konkret och lättläst ledarskapsbok med tydlig förankring i verkligheten. Tidigare utgiven med titeln Ring chefe...
  Art nr. 1325
  299 kr
 • Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens släkting eller en vårdtagare som man arbetar med. Personen beter sig annorlunda och fö...
  Art nr. 1292
  312 kr
 • Om att komma bort från gråzonen och skapa en tydlig gränsdragning mellan politik och förvaltning, så att chefer och ledare kan utöva ett effektivt ledarskap. Att...
  Art nr. 1352
  204 kr
 • En positiv skildring av en lag som lätt kan kännas allvarlig, med konkreta exempel på hur man kan arbeta med den i verksamheter och förvaltning. Lex Sarah utvidg...
  Art nr. 1385
  283 kr
 • Det går inte att styra med mål, man styr mot mål med resultat som redskap. Användbara resultat är nyckeln till framgång. De är tydliga, kontinuerliga och trovärdi...
  Art nr. 1463
  285 kr
 • En större meningsfullhet bland de boende och en personal som upplever mindre stress och trötthet. Det är några av fördelarna med ett relationsinriktat arbetssätt ...
  Art nr. 1393
  260 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekono...
  Art nr. 7345-273-1B
  271 kr
 • Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling - lär mer och öka chansen för utveckling av människor och verksamheter! I en rad exempel från handlednings...
  Art nr. 1404
  271 kr
 • Hur kan lean som filosofi och ledstjärna bidra till ökad kvalitet för såväl verksamheten i stort som för brukare, anhöriga och personal? Vad har egentligen områd...
  Art nr. 1411
  282 kr
 • Verklighetsnära berättelser och förslag på konkreta åtgärder som skapar bättre förståelse och bättre samverkan i LSS-verksamhet. Hur kontakten mellan personal oc...
  Art nr. 1392
  283 kr
 • Genom små förändringar kan du ta kontroll över tillvaron och minska stressen både i arbetslivet och på fritiden. Stress, stress, stress! Vardagen kan bli för myc...
  Art nr. 1253
  271 kr
 • Gör din verksamhet till en vinnare på en allt mer konkurrensutsatt marknad för vård och omsorg. Förändring – till det sämre eller till det bättre? Det senare så ...
  Art nr. 1369
  245 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor som en kommun ställs inför när det gäller arkivvård. Ska du spara eller slänga?Om du s...
  Art nr. 7345-249-6B
  368 kr
 • Gör din röst hörd! Boken beskriver bl.a. hur man väcker och driver olika slags ärenden, samt hur ett beslut överklagas. I en demokrati måste det finnas både akti...
  Art nr. 7345-136-9B
  258 kr