Hem » Vård och omsorg
Vård och omsorg

Vård och omsorg

Böcker om vård och omsorg

Komlitts böcker om vård och omsorg är för dig som arbetar med och för andra människor inom just vård och omsorg. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker om vård och omsorg.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Demenssjukas sexliv på boendet och hur man kan förhålla sig till det. Det finns nog inget som kan vara så svårt att tala om som demenssjukas sexliv på boendet. E...
  Art nr. 1461
  249 kr
 • Andra sätt att nå fram tar upp det som du som snabbt och lätt vill komma igång med en alternativ kommunikation kan behöva veta. Det handlar om att utnyttja alla o...
  Art nr. 1569
  219 kr
 • Bengt Elmén, som är socionom med cp-skada sedan födseln, skriver på ett personligt och inspirerande sätt om assistans och hur den kan utföras med glans. I denna ...
  Art nr. 1283
  271 kr
 • Vem är egentligen berättigad till stöd och service enligt LSS? Och hur kommer man fram till det? Att utreda och besluta i LSS-ärenden vänder sig till personer so...
  Art nr. 1471
  226 kr
 • Externt bemötande mellan anställd och kund. Spelkategorier:- Empati och respekt- Förtroende och trovärdighet- Krävande möten och kundsituationer- Hot och våld M...
  Art nr. 9001BP
  1 540 kr
 • Internt bemötande mellan arbetskamrater. Spelkategorier:- Samspel mellan arbetskamrater- Gruppens funktion- Lära känna varandra- Stress på jobbet- Ge och t...
  Art nr. 9002BP
  1 540 kr
 • Möt den krassa verkligheten på insidan av Skånes universitetssjukhus Vart har humanismen tagit vägen i den svenska sjukvården? Varför liknar vårt hälso- och sjuk...
  Art nr. 1533
  125 kr
 • I boken får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver vissa personer extra stöd i vardagen för att uppleva lugn och klarhet? Hur gör vi fö...
  Art nr. 1493
  249 kr
 • Ledarskap och chefsroller inom stöd och omsorg. En konkret och lättläst ledarskapsbok med tydlig förankring i verkligheten. Tidigare utgiven med titeln Ring chefe...
  Art nr. 1325
  271 kr
 • Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens släkting eller en vårdtagare som man arbetar med. Personen beter sig annorlunda och fö...
  Art nr. 1292
  283 kr
 • Håll din kompetensutveckling på topp! K-magasin hösten 2019 beställer du kostnadsfritt här. Artiklar om kvalitetsledning i offentlig sektor och hur du inför helti...
  Art nr. kat
  0 kr
 • Boken innehåller, förutom en beskrivning av dagens sjukvårdsorganisation på systemnivå, en mycket handgriplig handledning för det dagliga arbetet som ledare och c...
  Art nr. 1567
  199 kr
 • En positiv skildring av en lag som lätt kan kännas allvarlig, med konkreta exempel på hur man kan arbeta med den i verksamheter och förvaltning. Lex Sarah utvidg...
  Art nr. 1385
  257 kr
 • Människor med funktionshinder har en laglig rätt till ett liv som andra. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, anges funktionshindrades r...
  Art nr. 1472
  370 kr
 • En större meningsfullhet bland de boende och en personal som upplever mindre stress och trötthet. Det är några av fördelarna med ett relationsinriktat arbetssätt ...
  Art nr. 1393
  236 kr
 • Syftet med den här boken är att ge dig baskunskaperna om just neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vad de innebär, hur de drabbades livssituation ser ut, hur...
  Art nr. 1587
  185 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekono...
  Art nr. 7345-273-1B
  246 kr
 • Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling - lär mer och öka chansen för utveckling av människor och verksamheter! I en rad exempel från handlednings...
  Art nr. 1404
  246 kr
 • Hur kan lean som filosofi och ledstjärna bidra till ökad kvalitet för såväl verksamheten i stort som för brukare, anhöriga och personal? Vad har egentligen områd...
  Art nr. 1411
  256 kr
 • Enkla verktyg för att få vardagen att fungera. Delaktighet, bemötande och värderingar på nytt sätt. Delaktighet, bemötande och värderingar på nytt sätt. Enkla ver...
  Art nr. 1417
  360 kr
 • Hur ser lean ut som ledningsfilosofi? Och hur kan arbetet med lean bedrivas i omsorgen? Att låta sitt arbete inspireras av lean handlar om att sträva efter att b...
  Art nr. 1416
  360 kr
 • Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Den här boken förmedlar metoder och verktyg som kan vara användbara och komma till nytta i vardage...
  Art nr. 1580
  279 kr
 • Reflektioner till kaffet vänder sig till oss människor som arbetar med människor och vi som leder. Boken samtalar med oss och vill fånga våra igenkännande frågor....
  Art nr. 1556
  179 kr
 • Bemötande är ett centralt begrepp i bedömningen av kvaliteten i stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Respond är en metod för att utvärdera o...
  Art nr. 1540
  169 kr
 • Verklighetsnära berättelser och förslag på konkreta åtgärder som skapar bättre förståelse och bättre samverkan i LSS-verksamhet. Hur kontakten mellan personal oc...
  Art nr. 1392
  257 kr
 • Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från det riktiga arbetet med brukare? Då kan du vara säker på att det finns förbättringso...
  Art nr. 1509
  241 kr
 • Det ser ut som en lärobok i radiologi, och det är det givetvis också – men egentligen är det en bok om hur man förädlar och kommunicerar information. För att kunn...
  Art nr. 1492
  350 kr
 • Boken ger dig som läsare en introduktion till samtalskompetens och de olika kategorier av samtal som finns: presentationssamtal, samtal om beteenden, krissamtal o...
  Art nr. 1561
  246 kr
 • Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika samtal. Forskning visar att det inte bara är resp...
  Art nr. 1547
  229 kr
 • Boken ger en grundläggande förståelse för sekundärtrauma. Den ger både chefer och medarbetare de redskap som behövs för att förebygga och undvika att drabbas.
  Art nr. 1562
  279 kr
 • Jan Blomström lyfter på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och kanske viktigaste branscher, nämligen personlig assistans, med ambitionen att skapa ski...
  Art nr. 1489
  200 kr
 • En inspirationsbok för äldreomsorgen om varför man är på jobbet. En kompetensutvecklingsbok för medarbetare, chefer, beslutsfattare och alla som kommer i kontakt ...
  Art nr. 1488
  200 kr