Hem » Vård och omsorg
Vård och omsorg

Vård och omsorg

Böcker om vård och omsorg

Komlitts böcker om vård och omsorg är för dig som arbetar med och för andra människor inom just vård och omsorg. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker om vård och omsorg.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Demenssjukas sexliv på boendet och hur man kan förhålla sig till det. Det fi...
  249 kr
 • Vem gör vad i rehabiliterings-processen? Hur ser arbetsgivarens rehabiliterin...
  268 kr
 • Bengt Elmén, som är socionom med cp-skada sedan födseln, skriver på ett perso...
  271 kr
 • Vem är egentligen berättigad till stöd och service enligt LSS? Och hur kommer...
  226 kr
 • Externt bemötande mellan anställd och kund. Spelkategorier:- Empati och resp...
  1 540 kr
 • Internt bemötande mellan arbetskamrater. Spelkategorier:- Samspel mell...
  1 540 kr
 • Möt den krassa verkligheten på insidan av Skånes universitetssjukhus Vart ha...
  125 kr
 • Bläddra i foldern!
  0 kr
 • I boken får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver...
  249 kr
 • Ledarskap och chefsroller inom stöd och omsorg. En konkret och lättläst ledar...
  271 kr
 • Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens s...
  283 kr
 • Komlitts höstkatalog 2018 beställer du här. Höstens alla nyheter blandas med ...
  0 kr
 • En positiv skildring av en lag som lätt kan kännas allvarlig, med konkreta ex...
  257 kr
 • Människor med funktionshinder har en laglig rätt till ett liv som andra. I la...
  370 kr
 • En större meningsfullhet bland de boende och en personal som upplever mindre ...
  236 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. H...
  246 kr
 • Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling - lär mer och öka chan...
  246 kr
 • Hur kan lean som filosofi och ledstjärna bidra till ökad kvalitet för såväl v...
  256 kr
 • Enkla verktyg för att få vardagen att fungera. Delaktighet, bemötande och vär...
  360 kr
 • Med detta bok- och kalenderpaket kan du förankra värdegrunden i dig och dina ...
  308 kr
 • Hur ser lean ut som ledningsfilosofi? Och hur kan arbetet med lean bedrivas i...
  360 kr
 • Hur vi kan skapa en bättre samverkan och ett bättre bemötande inom LSS. Två v...
  350 kr
 • Om att planera vardagen och eliminera de "döda sysslorna" på ett boende. Resu...
  275 kr
 • Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Den här boken...
  279 kr
 • Reflektioner till kaffet vänder sig till oss människor som arbetar med männis...
  179 kr
 • Bemötande är ett centralt begrepp i bedömningen av kvaliteten i stöd och serv...
  169 kr
 • Verklighetsnära berättelser och förslag på konkreta åtgärder som skapar bättr...
  257 kr
 • Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från...
  241 kr
 • Det ser ut som en lärobok i radiologi, och det är det givetvis också – men eg...
  350 kr
 • Boken ger dig som läsare en introduktion till samtalskompetens och de olika k...
  246 kr
 • Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt a...
  229 kr
 • Anna berättar om hur kloka insatser, och ett delvis nytt bemötande, kom att f...
  257 kr
 • Jan Blomström lyfter på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och ka...
  200 kr
 • En inspirationsbok för äldreomsorgen om varför man är på jobbet. En kompetens...
  200 kr