Hem » Kompetensutveckling för vård och omsorg

Kompetensutveckling för vård och omsorg

Komlitts kompetensutveckling för dig inom vård och omsorg är för dig som arbetar med och för andra människor inom just vård och omsorg. Böcker och kurser är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i vår kompetensutveckling för dig inom om vård och omsorg.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Demenssjukas sexliv på boendet och hur man kan förhålla sig till det. Det finns nog inget som kan vara så svårt att tala om som demenssjukas sexliv på boendet. E...
  Art nr. 1461
  274 kr
 • Andra sätt att nå fram tar upp det som du som snabbt och lätt vill komma igång med en alternativ kommunikation kan behöva veta. Det handlar om att utnyttja alla o...
  Art nr. 1569
  241 kr
 • Vem är egentligen berättigad till stöd och service enligt LSS? Och hur kommer man fram till det? Att utreda och besluta i LSS-ärenden vänder sig till personer so...
  Art nr. 1471
  249 kr
 • Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Är du bekant med begreppet personcentrerad vård, och vill fördjupa dina kunskaper? Eller har din verksamhet beslutat att ge...
  Art nr. 1617
  199 kr
 • Spelet är skapat av Annica Eriksson och Lena Bodrikow. Tillsammans har de 50 års erfarenhet av att arbeta som chefer och med kvalitetsutveckling inom offentlig ve...
  Art nr. 1605
  1 210 kr
 • Externt bemötande mellan anställd och kund. Spelkategorier:- Empati och respekt- Förtroende och trovärdighet- Krävande möten och kundsituationer- Hot och våld M...
  Art nr. 9001BP
  1 694 kr
 • Internt bemötande mellan arbetskamrater. Spelkategorier:- Samspel mellan arbetskamrater- Gruppens funktion- Lära känna varandra- Stress på jobbet- Ge och t...
  Art nr. 9002BP
  1 694 kr
 • Möt den krassa verkligheten på insidan av Skånes universitetssjukhus Vart har humanismen tagit vägen i den svenska sjukvården? Varför liknar vårt hälso- och sjuk...
  Art nr. 1533
  138 kr
 • I boken Ett svar i taget – Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik ger Louise Ardoris förslag på strategier för hur du kan förstå, förhålla dig t...
  Art nr. 1624
  225 kr
 • I boken får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver vissa personer extra stöd i vardagen för att uppleva lugn och klarhet? Hur gör vi fö...
  Art nr. 1493
  274 kr
 • Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens släkting eller en vårdtagare som man arbetar med. Personen beter sig annorlunda och fö...
  Art nr. 1292
  312 kr
 • Håll din kompetensutveckling på topp! K-magasin hösten 2019 beställer du kostnadsfritt här. Artiklar om kvalitetsledning i offentlig sektor och hur du inför helti...
  Art nr. kat
  0 kr
 • Boken innehåller, förutom en beskrivning av dagens sjukvårdsorganisation på systemnivå, en mycket handgriplig handledning för det dagliga arbetet som ledare och c...
  Art nr. 1567
  219 kr
 • En positiv skildring av en lag som lätt kan kännas allvarlig, med konkreta exempel på hur man kan arbeta med den i verksamheter och förvaltning. Lex Sarah utvidg...
  Art nr. 1385
  283 kr
 • Människor med funktionshinder har en laglig rätt till ett liv som andra. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, anges funktionshindrades r...
  Art nr. 1472
  370 kr
 • I boken Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering? presenteras en modell för implementering av förhållningssättet Lågaffektivt bemötande.
  Art nr. 1615
  269 kr
 • Syftet med den här boken är att ge dig baskunskaperna om just neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vad de innebär, hur de drabbades livssituation ser ut, hur...
  Art nr. 1587
  204 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekono...
  Art nr. 7345-273-1B
  271 kr
 • Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling - lär mer och öka chansen för utveckling av människor och verksamheter! I en rad exempel från handlednings...
  Art nr. 1404
  271 kr
 • Hur kan lean som filosofi och ledstjärna bidra till ökad kvalitet för såväl verksamheten i stort som för brukare, anhöriga och personal? Vad har egentligen områd...
  Art nr. 1411
  282 kr
 • Hur ser lean ut som ledningsfilosofi? Och hur kan arbetet med lean bedrivas i omsorgen? Att låta sitt arbete inspireras av lean handlar om att sträva efter att b...
  Art nr. 1416
  396 kr
 • Med detta paket får du konkreta verktyg som du kan använda i dina egna samtal. Boken ger dig som läsare en introduktion till samtalskompetens och de olika kategor...
  Art nr. 1575_1561
  1 694 kr
 • Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) kan användas inom många olika omsorgsverksamheter som omfattar personer med kognitiva svårigheter. I denna tredje o...
  Art nr. 1619
  269 kr
 • Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Den här boken förmedlar metoder och verktyg som kan vara användbara och komma till nytta i vardage...
  Art nr. 1580
  307 kr
 • Säkra informationsöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska och öka patientsäkerheten med Rapporteringsstödet. Passar all omvårdnadspersonal som möt...
  Art nr. 1611
  139 kr
 • Reflektioner till kaffet vänder sig till oss människor som arbetar med människor och vi som leder. Boken samtalar med oss och vill fånga våra igenkännande frågor....
  Art nr. 1556
  197 kr
 • Bemötande är ett centralt begrepp i bedömningen av kvaliteten i stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Respond är en metod för att utvärdera o...
  Art nr. 1540
  186 kr
 • Verklighetsnära berättelser och förslag på konkreta åtgärder som skapar bättre förståelse och bättre samverkan i LSS-verksamhet. Hur kontakten mellan personal oc...
  Art nr. 1392
  283 kr
 • Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från det riktiga arbetet med brukare? Då kan du vara säker på att det finns förbättringso...
  Art nr. 1509
  266 kr
 • Det ser ut som en lärobok i radiologi, och det är det givetvis också – men egentligen är det en bok om hur man förädlar och kommunicerar information. För att kunn...
  Art nr. 1492
  385 kr
 • Boken ger dig som läsare en introduktion till samtalskompetens och de olika kategorier av samtal som finns: prestationssamtal, samtal om beteenden, krissamtal och...
  Art nr. 1561
  271 kr
 • Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika samtal. Forskning visar att det inte bara är resp...
  Art nr. 1547
  252 kr
 • Boken ger en grundläggande förståelse för sekundärtrauma och sekundärtraumatisering. Den ger både chefer och medarbetare de redskap som behövs för att förebygga o...
  Art nr. 1562
  279 kr
 • Jan Blomström lyfter på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och kanske viktigaste branscher, nämligen personlig assistans, med ambitionen att skapa ski...
  Art nr. 1489
  220 kr
 • En inspirationsbok för äldreomsorgen om varför man är på jobbet. En kompetensutvecklingsbok för medarbetare, chefer, beslutsfattare och alla som kommer i kontakt ...
  Art nr. 1488
  220 kr