Hem » Kompetensutveckling för socialtjänsten

Kompetensutveckling för socialtjänsten

Komlitts kompetensutveckling för socialtjänsten är för dig som arbetar med och för andra människor inom just socialtjänsten, behandlare som biståndshandläggare. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne och metod. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker för socialtjänsten. Behöver du fördjupa dig i motiverande samtal? Eller är det dags att handleda praktikanter och nyanställda? Oavsett om det är socialtjänstlagens aktuella lagtext eller att bemöta utsatta barn och unga hittar du rätt kunskap här.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Att arbeta med barn och unga i utsatthet Denna bok beskriver utförligt framgångsfaktorer för socialt arbete med utsatta barn och ungdomar. Texten har sin utgångs...
  Art nr. 1542
  252 kr
 • I boken följer du Simrishamns integrationsarbete sedan 2015. Vi hoppas att läsaren, genom att ta del av de framgångar som skördats och de misstag som begåtts, ka...
  Art nr. 1576
  274 kr
 • Föräldraskapet är en källa till glädje, men alla föräldrar stöter förr eller senare på utmaningar. I samtal med andra föräldrar och professionella går det att hit...
  Art nr. 1606
  495 kr
 • Kunskap, kommunikation, reflektion. Det spelar ingen roll om det handlar om en ny medarbetare på jobbet, en praktikant eller en student som står beredd att ta för...
  Art nr. 1516
  274 kr
 • Arbetsboken är ett stöd för verksamheter att verkligen arbeta igenom vad IBIC innebär i praktiken, särskilt för utförarpersonalen. IBIC är framtaget av Socialsty...
  Art nr. 1628
  171 kr
 • Dokumentation enligt IBIC IBIC är framtaget av Socialstyrelsen och är ett gemensamt arbetssätt och språk. Kunskap och tillämpning av social dokumentation enligt ...
  Art nr. 1627
  270 kr
 • I och med Kulturell kompetens i arbetslivet - Handbok för handledare av praktikanter finns nu förutsättningar för att lägga en stabil grund för praktikanten och g...
  Art nr. 1578
  175 kr
 • LSS 2021 är en nödvändig informations- och lärobok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Boken är uppdaterad avseende gälla...
  Art nr. 1629
  350 kr
 • Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella förutsättningar som råder i arbetet med människor och samhälle. Boken bygger på Loui...
  Art nr. 1544
  279 kr
 • Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungerar. Därför är den också omtyckt bland såväl klienter som behandlare.
  Art nr. 1543
  285 kr
 • Verklighetsnära berättelser och förslag på konkreta åtgärder som skapar bättre förståelse och bättre samverkan i LSS-verksamhet. Hur kontakten mellan personal oc...
  Art nr. 1392
  283 kr
 • Socialtjänstlagen 2021 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med socialt arbete inom kommunal socialtjänst eller med socialt arbete inom...
  Art nr. 1630
  350 kr
 • Detta studiematerial är baserat på boken Nytt jobb i nytt land, som är författad av Ali Alabdallah och bygger på hans egna erfarenheter och perspektiv som nyanlän...
  Art nr. 1579
  79 kr
 • Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika samtal. Forskning visar att det inte bara är resp...
  Art nr. 1547
  252 kr
 • Boken ger en grundläggande förståelse för sekundärtrauma och sekundärtraumatisering. Den ger både chefer och medarbetare de redskap som behövs för att förebygga o...
  Art nr. 1562
  279 kr