Hem » Ledning och organisation » Personal och ledarskap
Personal och ledarskap

Personal och ledarskap

Böcker om personal och ledarskap

Komlitts böcker om personal och ledarskap är för dig som leder dig själv och dina medarbetare i egenskap av chef och ledare. Titlarna spänner från hur du hanterar arbetsrättsliga frågor till kommunikation och medledarskap. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker om personal och ledarskap.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Art nr. 1530
  990 kr
 • En vitaminkick som råder bot på passiva möten. Författaren Kerstin Olofsson skriver om hur vi kan skapa aktiva, kreativa och omväxlande arbetsplatsträffar. Att g...
  Art nr. 1327
  248 kr
 • Att arbeta i projektform blir allt vanligare. Men för att lyckas med ett projekt, från början till slut, kan man behöva vägledning och stöd. Denna konkreta och l...
  Art nr. 1395
  269 kr
 • Det finns mycket skrivit om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Men den här boken är skriven för dem som i praktiken utö...
  Art nr. 1512
  410 kr
 • En föredömligt kortfattad bok som ger en snabbläst introduktion till den populära arbetsfilosofin lean. Vill du ha med alla medarbetare på lean-tåget? Då är boke...
  Art nr. 1328
  76 kr
 • Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga problem med att samarbeta eller är onyktra på arbetstid? De flesta chefer tvingas förr e...
  Art nr. 1513
  349 kr
 • En bok för ledare som vill börja, eller har börjat, arbeta efter den snabbt växande arbetsfilosofin lean. Arbetsfilosofin lean har fått stort genomslag i både nä...
  Art nr. 1298
  283 kr
 • Vad kännetecknar en medledare? – Hjälper och stöttar sin chef– Vill gärna vara med och påverka– Är lojal mot fattade beslut– Tar ansvar för sin del och helheten–...
  Art nr. 1508
  154 kr
 • Det är en konst att klara ledarskapets tre bärande roller: chefen, ledaren och coachen. Lär dig hur med denna praktiska handbok. Vem ska du vara?Chef – håller ko...
  Art nr. 1394
  257 kr
 • Det här är en annorlunda bok om ledarskap. Du får del av Jan Blomströms bästa affärspsykologiska verktyg, alla grundande i såväl psykologisk teori som utmanad pra...
  Art nr. 1491
  200 kr
 • Arbetsglädje, hälsa och utvecklad effektivitet - genom en känsla av sammanhang, så kallad kasam, kan alla på arbetsplatsen bli vinnare. Vad är det som gör att vi...
  Art nr. 7345-242-7B
  180 kr
 • CHEFSSKOLAN i tre delar I tre delar med inriktning på Att leda sig själv, Att leda andra och Att leda verksamheten fårdu grunderna i chefsrollen och ledarskapet....
  Art nr. E-KURS008
  6 990 kr
 • EFFEKTIVA MÖTEN E-kursen Effektiva möten är framtagen för personer och organisationer som behöver förbättra sitt arbetssätt och sin struktur kring möten. Det han...
  Art nr. E-KURS006
  995 kr
 • HANDLEDA OCH UTVECKLA ANDRA Denna e-kurs ger dig både insikter och praktiska tips för att förmedla kunskap och vägleda andra utifrån din specialistkompetens. Det...
  Art nr. E-KURS004
  995 kr
 • LÖNESAMTAL E-kursen i Lönesamtal är framtagen för alla som behöver träna sin förmåga att genomföra bra lönesamtal. Såväl chefer som medarbetare. Det handlar om a...
  Art nr. E-KURS007
  995 kr
 • MEDARBETARSAMTAL E-kursen i medarbetarsamtal är framtagen för alla som behöver träna sin förmåga att genomföra bra utvecklings/medarbetarsamtal. Såväl chefer som...
  Art nr. E-KURS002
  995 kr
 • PERSONLIG EFFEKTIVITET  I den här utbildningen får du lära dig hur du kan hitta en bättre balans i din egen vardag. Vi går igenom vanemönster och konsten att pri...
  Art nr. e-kurs003
  995 kr
 • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?Tillbringar du många timmar på ditt jobb men känner att någonting fattas?Säger dina medarbet...
  Art nr. 1494
  278 kr
 • Fokus på lösning eller problem? Vanligt är att du som nyanställd chef med höga ambitioner vill rusa iväg och ändra på mycket, ibland utan eftertanke. Resultatet k...
  Art nr. 1483
  257 kr
 • En teknik som bl.a. lär oss att hålla isär värderingar och känslor, skilja på observation och tolkning, samt uttrycka våra egna behov och förstå andras. Giraffsp...
  Art nr. 1333
  236 kr
 • Kunskap, kommunikation, reflektion. Det spelar ingen roll om det handlar om en ny medarbetare på jobbet, en praktikant eller en student som står beredd att ta för...
  Art nr. 1516
  249 kr
 • Vad händer om du försöker sitta bekvämt på en trebent pall som står ojämnt eller som saknar ett ben? Du tappar förr eller senare balansen, får ont i ryggen eller ...
  Art nr. 1571
  279 kr
 • Gerhard Bleys personliga resa från traditionellt management till ett empatiskt ledarskap. I denna bok beskriver författaren Gerhard Bley - med 20 års VD-erfarenh...
  Art nr. 1389
  246 kr
 • Kunskapen, passionen och lagandan är kanske de viktigaste ingredienserna när det gäller att skapa en framgångsrik verksamhet. Utan det blir det ingen sammanhängan...
  Art nr. 1496
  249 kr
 • Finns metoder för att förebygga, identifiera, lösa och hantera konflikter? Chefens och ledarens ansvar är att skapa ett inkluderande och respektfullt klimat, äve...
  Art nr. 1511
  243 kr
 • Kränkningar kan uppstå i många situationer. Exempelvis att läraren kränker elever, att omsorgspersonal kränker vårdtagare eller att vi blir kränkta på olika socia...
  Art nr. 1514
  369 kr
 • En bok för dig som vill ha en tydlig rollfördelning på arbetsplatsen, där medarbetarnas olika styrkor tas tillvara och där öppenhet och förtroende råder. Laget f...
  Art nr. 1459
  269 kr
 • Kom igång med lean på din arbetsplats och uppnå ständiga förbättringar genom att eliminera slöseriet. Med detta paket får du och dina medarbetare allt som behövs...
  Art nr. 1348
  670 kr
 • Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska kvalitetsutvecklingen. Den ger ...
  Art nr. 1585
  269 kr
 • Låt den här boken vägleda dig som sätter mål för både andra och dig själv att förstå vad det kan bero på att målen ibland inte är motiverande. Läs om vilka för-...
  Art nr. 1548
  239 kr
 • Denna arbetsbok är utvecklad för att användas tillsammans med faktaboken Livslust livet ut - handledning i Eva Liljevall-processen. Arbetsboken ger stöd och inneh...
  Art nr. 1536
  133 kr
 • ”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. Så står det i socialtjänstlagen om socialtjänstens mål. Värdet och po...
  Art nr. 1515
  249 kr
 • Många svenska arbetsplatser präglas idag av klagomål, konflikter och missnöje i olika former. Ja, man kan till och med tala om ett missnöjesklimat. Konsekvenserna...
  Art nr. 1505
  279 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekono...
  Art nr. 7345-273-1B
  246 kr
 • Att söka ett nytt jobb som utrikesfödd eller som nyanländ är något helt annat än att söka jobb som infödd svensk. Nyanlända möter andra och fler utmaningar på den...
  Art nr. 1560
  259 kr
 • Hur ser lean ut som ledningsfilosofi? Och hur kan arbetet med lean bedrivas i omsorgen? Att låta sitt arbete inspireras av lean handlar om att sträva efter att b...
  Art nr. 1416
  360 kr
 • Rätt sagt på rätt sätt erbjuder konkreta råd om hur du kan fånga åhörarna med ditt tal.
  Art nr. 1486
  229 kr
 • Samtalsledarpelet är ett kompetensverktyg till personer som leder medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, coachingsamtal, prestationssamtal, problem- eller konflikts...
  Art nr. 1575
  1 540 kr
 • I den här boken har författaren gjort praktik av stressteori, anpassat den till arbetsplatsnivå och skapat ett ledarstöd för första linjens chefer. I boken beskri...
  Art nr. 1572
  209 kr
 • Genom små förändringar kan du ta kontroll över tillvaron och minska stressen både i arbetslivet och på fritiden. Stress, stress, stress! Vardagen kan bli för myc...
  Art nr. 1253
  246 kr
 • Den nya generationens medarbetare blir allt mer tongivande på arbetsplatserna och de behöver ett helt annat ledarskap för att prestera bra än det det som tidigare...
  Art nr. 1490
  200 kr
 • Gör din verksamhet till en vinnare på en allt mer konkurrensutsatt marknad för vård och omsorg. Förändring – till det sämre eller till det bättre? Det senare så ...
  Art nr. 1369
  222 kr