Hem » Kompetensutveckling för ledning och offentlig organisation

Kompetensutveckling för ledning och offentlig organisation

Komlitts kompetensutveckling inom ledning och organisation är för dig som arbetar i offentlig sektor med just ledning och organisation. Titlar och kurser spänner från kvalitetssäkring och HR-frågor till hur du blir en bra chef och ledare. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra kompetensutveckling för ledning och organisation i offentlig sektor.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Att arbeta i projektform blir allt vanligare. Men för att lyckas med ett projekt, från början till slut, kan man behöva vägledning och stöd. Denna konkreta och l...
  Art nr. 1395
  296 kr
 • En föredömligt kortfattad bok som ger en snabbläst introduktion till den populära arbetsfilosofin lean. Vill du ha med alla medarbetare på lean-tåget? Då är boke...
  Art nr. 1328
  84 kr
 • En bok för ledare som vill börja, eller har börjat, arbeta efter den snabbt växande arbetsfilosofin lean. Arbetsfilosofin lean har fått stort genomslag i både nä...
  Art nr. 1298
  312 kr
 • Den som är det minsta intresserad av arbetsliv och hälsa och som läser de kapitel som nu följer kommer att bli inspirerad, kanske provocerad och troligen väldigt ...
  Art nr. 1599
  351 kr
 • Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Är du bekant med begreppet personcentrerad vård, och vill fördjupa dina kunskaper? Eller har din verksamhet beslutat att ge...
  Art nr. 1617
  199 kr
 • Det är en konst att klara ledarskapets tre bärande roller: chefen, ledaren och coachen. Lär dig hur med denna praktiska handbok. Vem ska du vara?Chef – håller ko...
  Art nr. 1394
  283 kr
 • Det här är en annorlunda bok om ledarskap. Du får del av Jan Blomströms bästa affärspsykologiska verktyg, alla grundande i såväl psykologisk teori som utmanad pra...
  Art nr. 1491
  220 kr
 • Vad krävs för att skapa en framgångsrik verksamhet? Vilka är framgångsfaktorerna? Kortfattat, konkret och enkelt om vad som krävs för att skapa en framgångsrik v...
  Art nr. 1340
  260 kr
 • Den digitala tekniken förändrar samhället, våra organisationer och våra liv. Du i en smartare värld ger dig en chans att tänka igenom viktiga delar av ditt liv de...
  Art nr. 1614
  239 kr
 • I denna bok samlar Louise Bringselius 22 krönikor på temat människa, arbetsliv och samhälle och målar upp en vision om större utrymme för det mänskliga.
  Art nr. 1603
  175 kr
 • Att känna till grunderna i Excel tillhör grundkompetenserna som chef – det går inte att komma undan Excel helt enkelt. Denna boken har ställt samman det du behöve...
  Art nr. 1600
  327 kr
 • I boken följer du Simrishamns integrationsarbete sedan 2015. Vi hoppas att läsaren, genom att ta del av de framgångar som skördats och de misstag som begåtts, ka...
  Art nr. 1576
  274 kr
 • Människorna har fått gåvan att kunna samverka och tänka framåt – men använder vi den?
  Art nr. 1601
  330 kr
 • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?Tillbringar du många timmar på ditt jobb men känner att någonting fattas?Säger dina medarbet...
  Art nr. 1494
  306 kr
 • Fokus på lösning eller problem? Vanligt är att du som nyanställd chef med höga ambitioner vill rusa iväg och ändra på mycket, ibland utan eftertanke. Resultatet k...
  Art nr. 1483
  283 kr
 • Ledarskap börjar med dig själv. Genom att finna och utveckla din inre ledare får du mer energi och blir tydligare i ditt självledarskap, såväl privat som i jobbet...
  Art nr. 1588
  259 kr
 • Förändringskraft i en ny tid – Medvetet utvecklingsarbete och möten med mening är en bok för alla som jobbar med förändring och utveckling. Boken ger inspiration,...
  Art nr. 1581
  359 kr
 • En teknik som bl.a. lär oss att hålla isär värderingar och känslor, skilja på observation och tolkning, samt uttrycka våra egna behov och förstå andras. Giraffsp...
  Art nr. 1333
  260 kr
 • Det har nu blivit dags för kommunsverige att införa heltid som norm inom samtliga verksamheter, såsom parterna överenskommit. Bokens innehåll benar inte bara ut p...
  Art nr. 1584
  285 kr
 • Gerhard Bleys personliga resa från traditionellt management till ett empatiskt ledarskap. I denna bok beskriver författaren Gerhard Bley - med 20 års VD-erfarenh...
  Art nr. 1389
  271 kr
 • Kunskapen, passionen och lagandan är kanske de viktigaste ingredienserna när det gäller att skapa en framgångsrik verksamhet. Utan det blir det ingen sammanhängan...
  Art nr. 1496
  274 kr
 • I varenda en av Sveriges 290 kommuner arbetar man dagligen med demokrati, välfärd och samhällsservice. Men hur går det till i praktiken? Den här boken vill vara ...
  Art nr. 1470
  296 kr
 • På ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt beskrivs den kommunala ekonomin, dess förutsättningar och utmaningar. Den här boken är skriven för dig som är förtroe...
  Art nr. 1468
  296 kr
 • Frågekort för team som vill stärka sina samarbetsmuskler.
  Art nr. 1612
  89 kr
 • En kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet är något som är i allas intresse, såväl för medarbetare som för skattebetalare. Detta är en bok som visar hur man prakt...
  Art nr. 1563
  252 kr
 • En bok för dig som vill ha en tydlig rollfördelning på arbetsplatsen, där medarbetarnas olika styrkor tas tillvara och där öppenhet och förtroende råder. Laget f...
  Art nr. 1459
  296 kr
 • Kom igång med lean på din arbetsplats och uppnå ständiga förbättringar genom att eliminera slöseriet. Med detta paket får du och dina medarbetare allt som behövs...
  Art nr. 1348
  737 kr
 • Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska kvalitetsutvecklingen. Den ger ...
  Art nr. 1585
  296 kr
 • Leda för kvalitets arbetsbok ger, förutom grundläggande kunskaper i kvalitetsarbete som man har nytta av för framtiden, en bra start på olika aktuella utvecklings...
  Art nr. 1586
  164 kr
 • Låt den här boken vägleda dig som sätter mål för både andra och dig själv att förstå vad det kan bero på att målen ibland inte är motiverande. Läs om vilka för-...
  Art nr. 1548
  263 kr
 • Boken innehåller, förutom en beskrivning av dagens sjukvårdsorganisation på systemnivå, en mycket handgriplig handledning för det dagliga arbetet som ledare och c...
  Art nr. 1567
  219 kr
 • Paketet innehåller Livlust livet ut, faktabok, Livslust livet ut, arbetsbok och Livslust, värdegrundskalendern. Arbetsboken ger grunderna för att införa ett indiv...
  Art nr. 1551
  487 kr
 • Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella förutsättningar som råder i arbetet med människor och samhälle. Boken bygger på Loui...
  Art nr. 1544
  279 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstiftning som praktik är nyckeln till framgång. Metodhandboken bygger på aktuell lagstift...
  Art nr. 7345-300-4E
  1 347 kr
 • Boken vänder sig till alla som arbetar med momshantering inom kommun och landsting. - Vanligaste frågorna om moms i behändigt format.  - Skriven av erkända exper...
  Art nr. 1485
  358 kr
 • Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem måste registreras i diariet? Vad finns det för regler, och hur går diarieföringen t...
  Art nr. 7345-306-6
  307 kr
 • Dagligen möter vi tusentals människor på allmänna platser, transporter, i arbetet och privat. Det stora flertalet av dessa personer är balanserade och stabila. Än...
  Art nr. 1507
  296 kr
 • Du får en snabb och lättläst introduktion till din nya roll som politiker eller tjänsteman. Oavsett bakgrund fordras det delvis nya kunskaper, för att kunna ta di...
  Art nr. 1557
  274 kr
 • Ny som chef - i kommunal verksamhet Den som är ny som chef kommer snabbt in i en situation där mycket måste göras - det kan handla om rekryteringar, budgetarbete...
  Art nr. 1545
  296 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekono...
  Art nr. 7345-273-1B
  271 kr
 • Paketet innehåller 6 ex av boken Teamkraft för en ny tid samt 1 kortlek med 54 frågor som hjälper team att stärka de elva muskelgrupper som beskrivs i boken. ...
  Art nr. 1613
  1 380 kr
 • Reflektioner till kaffet vänder sig till oss människor som arbetar med människor och vi som leder. Boken samtalar med oss och vill fånga våra igenkännande frågor....
  Art nr. 1556
  197 kr
 • Rätt sagt på rätt sätt erbjuder konkreta råd om hur du kan fånga åhörarna med ditt tal.
  Art nr. 1486
  252 kr
 • Boken Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning beskriver utmaningar inom offentlig sektor och hur några viktiga styrprocesser kopplade till budgetproce...
  Art nr. 1618
  279 kr
 • Den nya generationens medarbetare blir allt mer tongivande på arbetsplatserna och de behöver ett helt annat ledarskap för att prestera bra än det det som tidigare...
  Art nr. 1490
  220 kr
 • Teamkraft för en ny tid handlar om de mindre enheter som alla organisationer består av: Arbetsgrupper, team eller arbetslag. Den innehåller praktiska tips och övn...
  Art nr. 1610
  259 kr
 • I den här boken får du en introduktion till tillit som ledningsfilosofi av Louise Bringselius. Grunden är forskning, men boken riktar sig främst till praktiskt ve...
  Art nr. 1583
  259 kr
 • Tillit är organisationernas guld. Det har vi lärt oss från forskningen och forskningen ger även vägledning i hur tillit kan skapas i praktiken. Arbetsboken hjälp...
  Art nr. 1620
  219 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor som en kommun ställs inför när det gäller arkivvård. Ska du spara eller slänga?Om du s...
  Art nr. 7345-249-6B
  368 kr
 • I denna bok diskuterar Louise Bringselius vägar till en god organisationskultur ur ett tillitsperspektiv och med organisationsforskningen som utgångspunkt. Ett vi...
  Art nr. 1607
  249 kr
 • Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och loj...
  Art nr. 1359
  344 kr
 • Gör din röst hörd! Boken beskriver bl.a. hur man väcker och driver olika slags ärenden, samt hur ett beslut överklagas. I en demokrati måste det finnas både akti...
  Art nr. 7345-136-9B
  258 kr
 • Enhetschefen Edit har en central roll på Vackerberga äldreboende, men hennes förutsättningar att göra ett kvalitetssäkert jobb och ordna en hållbar arbetsmiljö fö...
  Art nr. 1616
  259 kr