Hem » Ledning och organisation
Ledning och organisation

Ledning och organisation

Böcker om ledning och organisation

Komlitts böcker om ledning och organisation är för dig som arbetar med och för andra människor med just ledning och organisation. Titlarna spänner från kvalitetssäkring och HR-frågor till hur du blir en bra chef och ledare. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker om ledning och organisation.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • En vitaminkick som råder bot på passiva möten. Författaren Kerstin Olofsson s...
  248 kr
 • Att arbeta i projektform blir allt vanligare. Men för att lyckas med ett proj...
  269 kr
 • En föredömligt kortfattad bok som ger en snabbläst introduktion till den popu...
  76 kr
 • En bok för ledare som vill börja, eller har börjat, arbeta efter den snabbt v...
  283 kr
 • Gallringsråd för kommunens centrala förvaltning och dess lednings- och stödpr...
  210 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för räddningstjänsten. Utgåvan är från 2004. Sve...
  160 kr
 • Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande...
  160 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008. Riksarkive...
  160 kr
 • Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Det...
  210 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för kultur och fritid. Utgåvan är från 2004. Sve...
  160 kr
 • Råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö- och hälsos...
  160 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för överförmyndare. Utgåvan är från 2003. Svensk...
  160 kr
 • Det är en konst att klara ledarskapets tre bärande roller: chefen, ledaren oc...
  257 kr
 • Det här är en annorlunda bok om ledarskap. Du får del av Jan Blomströms bästa...
  200 kr
 • Vad krävs för att skapa en framgångsrik verksamhet? Vilka är framgångsfaktore...
  236 kr
 • Arbetsglädje, hälsa och utvecklad effektivitet - genom en känsla av sammanhan...
  180 kr
 • PRESENTATIONSTEKNINK Lär dig skapa starka presentationer där budskapet når f...
  995 kr
 • Att känna till grunderna i Excel tillhör grundkompetenserna som chef – det gå...
  261 kr
 • Bläddra i foldern!
  0 kr
 • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?Tillbri...
  278 kr
 • Fokus på lösning eller problem? Vanligt är att du som nyanställd chef med hög...
  257 kr
 • Förändringskraft i en ny tid – Medvetet utvecklingsarbete och möten med menin...
  359 kr
 • En teknik som bl.a. lär oss att hålla isär värderingar och känslor, skilja på...
  236 kr
 • Boken konkretiserar EU:s hygienregler för livsmedelshantering och beskriver d...
  370 kr
 • Handfasta råd för hur man kommunicerar i kristider. Boken tar bl.a. upp vad m...
  296 kr
 • Om att komma bort från gråzonen och skapa en tydlig gränsdragning mellan poli...
  185 kr
 • Gerhard Bleys personliga resa från traditionellt management till ett empatisk...
  246 kr
 • Kunskapen, passionen och lagandan är kanske de viktigaste ingredienserna när ...
  249 kr
 • Plötsligt dyker krisen upp. Är du beredd? Öva dricksvattenkriser och andra ak...
  205 kr
 • Komlitts höstkatalog 2018 beställer du här. Höstens alla nyheter blandas med ...
  0 kr
 • I vilka olika former kan samverkan ske? Och vilka juridiska möjligheter finns...
  350 kr
 • Detta är den fjortonde upplagan av Kommunallagen lagtexthäftet som innehåller...
  203 kr
 • I varenda en av Sveriges 290 kommuner arbetar man dagligen med demokrati, väl...
  269 kr
 • På ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt beskrivs den kommunala ekonomin, ...
  269 kr
 • En kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet är något som är i allas intresse, ...
  229 kr
 • En bok för dig som vill ha en tydlig rollfördelning på arbetsplatsen, där med...
  269 kr
 • Kom igång med lean på din arbetsplats och uppnå ständiga förbättringar genom ...
  670 kr
 • Boken innehåller, förutom en beskrivning av dagens sjukvårdsorganisation på s...
  199 kr
 • Paketet innehåller Livlust livet ut, faktabok, Livslust livet ut, arbetsbok o...
  442 kr
 • Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella...
  279 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstif...
  1 224 kr
 • Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbygg...
  96 kr
 • Boken vänder sig till alla som arbetar med momshantering inom kommun och land...
  325 kr
 • Dagligen möter vi tusentals människor på allmänna platser, transporter, i arb...
  269 kr
 • Du får en snabb och lättläst introduktion till din nya roll som politiker ell...
  249 kr
 • Ny som chef - i kommunal verksamhet Den som är ny som chef kommer snabbt in ...
  269 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. H...
  246 kr
 • Med detta bok- och kalenderpaket kan du förankra värdegrunden i dig och dina ...
  308 kr
 • Reflektioner till kaffet vänder sig till oss människor som arbetar med männis...
  179 kr
 • Rätt sagt på rätt sätt erbjuder konkreta råd om hur du kan fånga åhörarna med...
  229 kr
 • Om det finns risk att medarbetare skadar sig i fysiskt arbete erbjuds skyddsu...
  225 kr
 • Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från...
  241 kr
 • Arbetsboken är utvecklad för personal som arbetar direkt i utförarverksamhete...
  155 kr
 • Genom små förändringar kan du ta kontroll över tillvaron och minska stressen ...
  246 kr
 • När du vill översätta svensk offentlig sektor-vokabulär till dess engelska mo...
  168 kr
 • En bok som gör att alla kan förstå den kommunala ekonomin. På ett enkelt och ...
  283 kr
 • Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skad...
  320 kr
 • Den nya generationens medarbetare blir allt mer tongivande på arbetsplatserna...
  200 kr
 • Ett antal 80-talister ger sin syn på hur en framgångsrik offentlig verksamhet...
  98 kr
 • En introduktion till tillitsbaserad styrning och ledning speciellt för prakt...
  239 kr
 • Gör din verksamhet till en vinnare på en allt mer konkurrensutsatt marknad fö...
  222 kr
 • En av ämnesområdets bästa! Upphandla rätt & lätt tar upp det viktigaste om of...
  334 kr
 • Hur ska vi lösa chefsbristen? 35 personer från olika generationer ger sin sin...
  205 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor so...
  334 kr
 • Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner? Var går gränse...
  312 kr
 • Gör din röst hörd! Boken beskriver bl.a. hur man väcker och driver olika slag...
  234 kr