Hem » Ledning och organisation
Ledning och organisation

Ledning och organisation

Böcker om ledning och organisation

Komlitts böcker om ledning och organisation är för dig som arbetar med och för andra människor med just ledning och organisation. Titlarna spänner från kvalitetssäkring och HR-frågor till hur du blir en bra chef och ledare. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker om ledning och organisation.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • En vitaminkick som råder bot på passiva möten. Författaren Kerstin Olofsson skriver om hur vi kan skapa aktiva, kreativa och omväxlande arbetsplatsträffar. Att g...
  Art nr. 1327
  248 kr
 • Att arbeta i projektform blir allt vanligare. Men för att lyckas med ett projekt, från början till slut, kan man behöva vägledning och stöd. Denna konkreta och l...
  Art nr. 1395
  269 kr
 • En föredömligt kortfattad bok som ger en snabbläst introduktion till den populära arbetsfilosofin lean. Vill du ha med alla medarbetare på lean-tåget? Då är boke...
  Art nr. 1328
  76 kr
 • En bok för ledare som vill börja, eller har börjat, arbeta efter den snabbt växande arbetsfilosofin lean. Arbetsfilosofin lean har fått stort genomslag i både nä...
  Art nr. 1298
  283 kr
 • Det är en konst att klara ledarskapets tre bärande roller: chefen, ledaren och coachen. Lär dig hur med denna praktiska handbok. Vem ska du vara?Chef – håller ko...
  Art nr. 1394
  257 kr
 • Det här är en annorlunda bok om ledarskap. Du får del av Jan Blomströms bästa affärspsykologiska verktyg, alla grundande i såväl psykologisk teori som utmanad pra...
  Art nr. 1491
  200 kr
 • Vad krävs för att skapa en framgångsrik verksamhet? Vilka är framgångsfaktorerna? Kortfattat, konkret och enkelt om vad som krävs för att skapa en framgångsrik v...
  Art nr. 1340
  236 kr
 • Arbetsglädje, hälsa och utvecklad effektivitet - genom en känsla av sammanhang, så kallad kasam, kan alla på arbetsplatsen bli vinnare. Vad är det som gör att vi...
  Art nr. 7345-242-7B
  180 kr
 • PRESENTATIONSTEKNINK Lär dig skapa starka presentationer där budskapet når fram. I tio kapitel får du grunderna i presentationsteknik och retorik genom korta fil...
  Art nr. E-KURS001
  995 kr
 • Att känna till grunderna i Excel tillhör grundkompetenserna som chef – det går inte att komma undan Excel helt enkelt. Denna boken har ställt samman det du behöve...
  Art nr. 1546
  261 kr
 • I boken följer du Simrishamns integrationsarbete sedan 2015. Vi hoppas att läsaren, genom att ta del av de framgångar som skördats och de misstag som begåtts, ka...
  Art nr. 1576
  249 kr
 • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?Tillbringar du många timmar på ditt jobb men känner att någonting fattas?Säger dina medarbet...
  Art nr. 1494
  278 kr
 • Fokus på lösning eller problem? Vanligt är att du som nyanställd chef med höga ambitioner vill rusa iväg och ändra på mycket, ibland utan eftertanke. Resultatet k...
  Art nr. 1483
  257 kr
 • Förändringskraft i en ny tid – Medvetet utvecklingsarbete och möten med mening är en bok för alla som jobbar med förändring och utveckling. Boken ger inspiration,...
  Art nr. 1581
  359 kr
 • En teknik som bl.a. lär oss att hålla isär värderingar och känslor, skilja på observation och tolkning, samt uttrycka våra egna behov och förstå andras. Giraffsp...
  Art nr. 1333
  236 kr
 • Det har nu blivit dags för kommunsverige att införa heltid som norm inom samtliga verksamheter, såsom parterna överenskommit. Bokens innehåll benar inte bara ut p...
  Art nr. 1584
  259 kr
 • Om att komma bort från gråzonen och skapa en tydlig gränsdragning mellan politik och förvaltning, så att chefer och ledare kan utöva ett effektivt ledarskap. Att...
  Art nr. 1352
  185 kr
 • Gerhard Bleys personliga resa från traditionellt management till ett empatiskt ledarskap. I denna bok beskriver författaren Gerhard Bley - med 20 års VD-erfarenh...
  Art nr. 1389
  246 kr
 • Kunskapen, passionen och lagandan är kanske de viktigaste ingredienserna när det gäller att skapa en framgångsrik verksamhet. Utan det blir det ingen sammanhängan...
  Art nr. 1496
  249 kr
 • Håll din kompetensutveckling på topp! K-magasin hösten 2019 beställer du kostnadsfritt här. Artiklar om kvalitetsledning i offentlig sektor och hur du inför helti...
  Art nr. kat
  0 kr
 • I varenda en av Sveriges 290 kommuner arbetar man dagligen med demokrati, välfärd och samhällsservice. Men hur går det till i praktiken? Den här boken vill vara ...
  Art nr. 1470
  269 kr
 • På ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt beskrivs den kommunala ekonomin, dess förutsättningar och utmaningar. Den här boken är skriven för dig som är förtroe...
  Art nr. 1468
  269 kr
 • En kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet är något som är i allas intresse, såväl för medarbetare som för skattebetalare. Detta är en bok som visar hur man prakt...
  Art nr. 1563
  229 kr
 • En bok för dig som vill ha en tydlig rollfördelning på arbetsplatsen, där medarbetarnas olika styrkor tas tillvara och där öppenhet och förtroende råder. Laget f...
  Art nr. 1459
  269 kr
 • Kom igång med lean på din arbetsplats och uppnå ständiga förbättringar genom att eliminera slöseriet. Med detta paket får du och dina medarbetare allt som behövs...
  Art nr. 1348
  670 kr
 • Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska kvalitetsutvecklingen. Den ger ...
  Art nr. 1585
  269 kr
 • Boken innehåller, förutom en beskrivning av dagens sjukvårdsorganisation på systemnivå, en mycket handgriplig handledning för det dagliga arbetet som ledare och c...
  Art nr. 1567
  199 kr
 • Paketet innehåller Livlust livet ut, faktabok, Livslust livet ut, arbetsbok och Livslust, värdegrundskalendern. Arbetsboken ger grunderna för att införa ett indiv...
  Art nr. 1551
  442 kr
 • Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella förutsättningar som råder i arbetet med människor och samhälle. Boken bygger på Loui...
  Art nr. 1544
  279 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstiftning som praktik är nyckeln till framgång. Metodhandboken bygger på aktuell lagstift...
  Art nr. 7345-300-4E
  1 224 kr
 • Boken vänder sig till alla som arbetar med momshantering inom kommun och landsting. - Vanligaste frågorna om moms i behändigt format.  - Skriven av erkända exper...
  Art nr. 1485
  325 kr
 • Varje dag kommer handlingar och ärenden in till en myndighet. Men vilka av dem måste registreras i diariet? Vad finns det för regler, och hur går diarieföringen t...
  Art nr. 7345-306-6
  307 kr
 • Dagligen möter vi tusentals människor på allmänna platser, transporter, i arbetet och privat. Det stora flertalet av dessa personer är balanserade och stabila. Än...
  Art nr. 1507
  269 kr
 • Du får en snabb och lättläst introduktion till din nya roll som politiker eller tjänsteman. Oavsett bakgrund fordras det delvis nya kunskaper, för att kunna ta di...
  Art nr. 1557
  249 kr
 • Ny som chef - i kommunal verksamhet Den som är ny som chef kommer snabbt in i en situation där mycket måste göras - det kan handla om rekryteringar, budgetarbete...
  Art nr. 1545
  269 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekono...
  Art nr. 7345-273-1B
  246 kr
 • Reflektioner till kaffet vänder sig till oss människor som arbetar med människor och vi som leder. Boken samtalar med oss och vill fånga våra igenkännande frågor....
  Art nr. 1556
  179 kr
 • Rätt sagt på rätt sätt erbjuder konkreta råd om hur du kan fånga åhörarna med ditt tal.
  Art nr. 1486
  229 kr
 • Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från det riktiga arbetet med brukare? Då kan du vara säker på att det finns förbättringso...
  Art nr. 1509
  241 kr
 • Genom små förändringar kan du ta kontroll över tillvaron och minska stressen både i arbetslivet och på fritiden. Stress, stress, stress! Vardagen kan bli för myc...
  Art nr. 1253
  246 kr
 • En bok som gör att alla kan förstå den kommunala ekonomin. På ett enkelt och överskådligt sätt förklaras bl.a. nyckeltal, budgetering, redovisning och revision. ...
  Art nr. 1293
  283 kr
 • Den nya generationens medarbetare blir allt mer tongivande på arbetsplatserna och de behöver ett helt annat ledarskap för att prestera bra än det det som tidigare...
  Art nr. 1490
  200 kr
 • En introduktion till tillitsbaserad styrning och ledning speciellt för praktiskt verksamma i offentlig sektor.
  Art nr. 1570
  239 kr
 • Gör din verksamhet till en vinnare på en allt mer konkurrensutsatt marknad för vård och omsorg. Förändring – till det sämre eller till det bättre? Det senare så ...
  Art nr. 1369
  222 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor som en kommun ställs inför när det gäller arkivvård. Ska du spara eller slänga?Om du s...
  Art nr. 7345-249-6B
  334 kr
 • Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet? Var går gränsen mellan yttrandefrihet och loj...
  Art nr. 1359
  312 kr
 • Gör din röst hörd! Boken beskriver bl.a. hur man väcker och driver olika slags ärenden, samt hur ett beslut överklagas. I en demokrati måste det finnas både akti...
  Art nr. 7345-136-9B
  234 kr