Hem » Kompetensutveckling för vård och omsorg » Kompetensutveckling för LSS och assistans

Kompetensutveckling för LSS och assistans

Komlitts kompetensutveckling inom LSS och assistans är för dig som arbetar med och för andra människor inom just LSS och assistans. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne, från personlig assistans till att göra rätt bedömning som biståndhandläggare. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker om LSS och personlig assistans.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Demenssjukas sexliv på boendet och hur man kan förhålla sig till det. Det finns nog inget som kan vara så svårt att tala om som demenssjukas sexliv på boendet. E...
  Art nr. 1461
  274 kr
 • Andra sätt att nå fram tar upp det som du som snabbt och lätt vill komma igång med en alternativ kommunikation kan behöva veta. Det handlar om att utnyttja alla o...
  Art nr. 1569
  241 kr
 • Vem är egentligen berättigad till stöd och service enligt LSS? Och hur kommer man fram till det? Att utreda och besluta i LSS-ärenden vänder sig till personer so...
  Art nr. 1471
  249 kr
 • Externt bemötande mellan anställd och kund. Spelkategorier:- Empati och respekt- Förtroende och trovärdighet- Krävande möten och kundsituationer- Hot och våld M...
  Art nr. 9001BP
  1 694 kr
 • Internt bemötande mellan arbetskamrater. Spelkategorier:- Samspel mellan arbetskamrater- Gruppens funktion- Lära känna varandra- Stress på jobbet- Ge och t...
  Art nr. 9002BP
  1 694 kr
 • I boken Ett svar i taget – Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik ger Louise Ardoris förslag på strategier för hur du kan förstå, förhålla dig t...
  Art nr. 1624
  225 kr
 • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?Tillbringar du många timmar på ditt jobb men känner att någonting fattas?Säger dina medarbet...
  Art nr. 1494
  306 kr
 • I boken får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver vissa personer extra stöd i vardagen för att uppleva lugn och klarhet? Hur gör vi fö...
  Art nr. 1493
  274 kr
 • Kunskap, kommunikation, reflektion. Det spelar ingen roll om det handlar om en ny medarbetare på jobbet, en praktikant eller en student som står beredd att ta för...
  Art nr. 1516
  274 kr
 • Arbetsboken är ett stöd för verksamheter att verkligen arbeta igenom vad IBIC innebär i praktiken, särskilt för utförarpersonalen. IBIC är framtaget av Socialsty...
  Art nr. 1628
  171 kr
 • Dokumentation enligt IBIC IBIC är framtaget av Socialstyrelsen och är ett gemensamt arbetssätt och språk. Kunskap och tillämpning av social dokumentation enligt ...
  Art nr. 1627
  270 kr
 • Kunskapen, passionen och lagandan är kanske de viktigaste ingredienserna när det gäller att skapa en framgångsrik verksamhet. Utan det blir det ingen sammanhängan...
  Art nr. 1496
  274 kr
 • En positiv skildring av en lag som lätt kan kännas allvarlig, med konkreta exempel på hur man kan arbeta med den i verksamheter och förvaltning. Lex Sarah utvidg...
  Art nr. 1385
  283 kr
 • Människor med funktionshinder har en laglig rätt till ett liv som andra. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, anges funktionshindrades r...
  Art nr. 1472
  370 kr
 • LSS 2021 är en nödvändig informations- och lärobok för alla som arbetar med frågor som berör personer med funktionsnedsättning. Boken är uppdaterad avseende gälla...
  Art nr. 1629
  350 kr
 • I boken Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering? presenteras en modell för implementering av förhållningssättet Lågaffektivt bemötande.
  Art nr. 1615
  269 kr
 • Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungerar. Därför är den också omtyckt bland såväl klienter som behandlare.
  Art nr. 1543
  285 kr
 • Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling - lär mer och öka chansen för utveckling av människor och verksamheter! I en rad exempel från handlednings...
  Art nr. 1404
  271 kr
 • Hur kan lean som filosofi och ledstjärna bidra till ökad kvalitet för såväl verksamheten i stort som för brukare, anhöriga och personal? Vad har egentligen områd...
  Art nr. 1411
  282 kr
 • Hur ser lean ut som ledningsfilosofi? Och hur kan arbetet med lean bedrivas i omsorgen? Att låta sitt arbete inspireras av lean handlar om att sträva efter att b...
  Art nr. 1416
  396 kr
 • Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) kan användas inom många olika omsorgsverksamheter som omfattar personer med kognitiva svårigheter. I denna tredje o...
  Art nr. 1619
  269 kr
 • Säkra informationsöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska och öka patientsäkerheten med Rapporteringsstödet. Passar all omvårdnadspersonal som möt...
  Art nr. 1611
  139 kr
 • Art nr. 1541
  142 kr
 • Verklighetsnära berättelser och förslag på konkreta åtgärder som skapar bättre förståelse och bättre samverkan i LSS-verksamhet. Hur kontakten mellan personal oc...
  Art nr. 1392
  283 kr
 • Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika samtal. Forskning visar att det inte bara är resp...
  Art nr. 1547
  252 kr
 • Jan Blomström lyfter på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och kanske viktigaste branscher, nämligen personlig assistans, med ambitionen att skapa ski...
  Art nr. 1489
  220 kr