Hem » Vård och omsorg » Äldreomsorg
Äldreomsorg

Äldreomsorg

Böcker om äldreomsorgen

Komlitts böcker för kompetensutveckling inom äldreomsorgen är för dig som arbetar med och för andra människor inom just äldreomsorgen. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra böcker om äldreomsorgen. Behöver du fördjupa dig i hur du bemöter demenssjuka? Eller är det dags att handleda praktikanter och nyanställda? Oavsett om det är socialtjänstlagens aktuella lagtext eller att främja äldres livslust finns kunskapen lättillgänglig här.

Letar du efter fördjupning av och ett komplement till böckernas innehåll? Då kan du i många fall boka en föreläsning av författaren för grupper från 5 personer och uppåt. Läs mer om Komlitt akademi här.

 • Demenssjukas sexliv på boendet och hur man kan förhålla sig till det. Det finns nog inget som kan vara så svårt att tala om som demenssjukas sexliv på boendet. E...
  Art nr. 1461
  274 kr
 • Externt bemötande mellan anställd och kund. Spelkategorier:- Empati och respekt- Förtroende och trovärdighet- Krävande möten och kundsituationer- Hot och våld M...
  Art nr. 9001BP
  1 694 kr
 • Internt bemötande mellan arbetskamrater. Spelkategorier:- Samspel mellan arbetskamrater- Gruppens funktion- Lära känna varandra- Stress på jobbet- Ge och t...
  Art nr. 9002BP
  1 694 kr
 • Möt den krassa verkligheten på insidan av Skånes universitetssjukhus Vart har humanismen tagit vägen i den svenska sjukvården? Varför liknar vårt hälso- och sjuk...
  Art nr. 1533
  138 kr
 • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?Tillbringar du många timmar på ditt jobb men känner att någonting fattas?Säger dina medarbet...
  Art nr. 1494
  306 kr
 • I boken får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver vissa personer extra stöd i vardagen för att uppleva lugn och klarhet? Hur gör vi fö...
  Art nr. 1493
  274 kr
 • Kunskap, kommunikation, reflektion. Det spelar ingen roll om det handlar om en ny medarbetare på jobbet, en praktikant eller en student som står beredd att ta för...
  Art nr. 1516
  274 kr
 • Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens släkting eller en vårdtagare som man arbetar med. Personen beter sig annorlunda och fö...
  Art nr. 1292
  312 kr
 • Kunskapen, passionen och lagandan är kanske de viktigaste ingredienserna när det gäller att skapa en framgångsrik verksamhet. Utan det blir det ingen sammanhängan...
  Art nr. 1496
  274 kr
 • Denna arbetsbok är utvecklad för att användas tillsammans med faktaboken Livslust livet ut - handledning i Eva Liljevall-processen. Arbetsboken ger stöd och inneh...
  Art nr. 1536
  147 kr
 • ”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet”. Så står det i socialtjänstlagen om socialtjänstens mål. Värdet och po...
  Art nr. 1515
  247 kr
 • Den här kalendern är tänkt att fungera som ett komplement till boken Livslust livet ut och utbildningsmaterialet till den. Värdegrundsarbete är viktigt och vi beh...
  Art nr. 1550
  219 kr
 • Dagligen möter vi tusentals människor på allmänna platser, transporter, i arbetet och privat. Det stora flertalet av dessa personer är balanserade och stabila. Än...
  Art nr. 1507
  296 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. Här ryms små och stora delar som hör till chefskapet – allt från arbetsmiljö och ekono...
  Art nr. 7345-273-1B
  271 kr
 • Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling - lär mer och öka chansen för utveckling av människor och verksamheter! I en rad exempel från handlednings...
  Art nr. 1404
  271 kr
 • Hur kan lean som filosofi och ledstjärna bidra till ökad kvalitet för såväl verksamheten i stort som för brukare, anhöriga och personal? Vad har egentligen områd...
  Art nr. 1411
  282 kr
 • Hur ser lean ut som ledningsfilosofi? Och hur kan arbetet med lean bedrivas i omsorgen? Att låta sitt arbete inspireras av lean handlar om att sträva efter att b...
  Art nr. 1416
  396 kr
 • Säkra informationsöverföringen från omvårdnadspersonal till sjuksköterska och öka patientsäkerheten med Rapporteringsstödet. Passar all omvårdnadspersonal som möt...
  Art nr. 1611
  139 kr
 • Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från det riktiga arbetet med brukare? Då kan du vara säker på att det finns förbättringso...
  Art nr. 1509
  266 kr
 • Arbetsboken är utvecklad för personal som arbetar direkt i utförarverksamheterna. De får här ett pedagogiskt upplagt material som, med relevanta exempel hämtade u...
  Art nr. 1510
  171 kr
 • Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt arbete kan fördjupa tilliten i olika samtal. Forskning visar att det inte bara är resp...
  Art nr. 1547
  252 kr
 • Att åldras i främmande land belyser på ett lättfattligt sätt några av de kulturkrockar som ofta uppstår inom vården. Boken ger läsaren en klarare inblick i skilln...
  Art nr. 1558
  274 kr
 • Jan Blomström lyfter på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och kanske viktigaste branscher, nämligen personlig assistans, med ambitionen att skapa ski...
  Art nr. 1489
  220 kr
 • En inspirationsbok för äldreomsorgen om varför man är på jobbet. En kompetensutvecklingsbok för medarbetare, chefer, beslutsfattare och alla som kommer i kontakt ...
  Art nr. 1488
  220 kr