Hem » Kompetensutveckling med teori- och faktabok » Anteckningsböcker - för bättre minne och prestation!

Anteckningsböcker - för bättre minne och prestation!

En stor del av lärandet kan faktiskt kopplas till rörelsen av handen när du antecknar. Du lär dig alltså mer och förstår bättre informationen om du väljer att anteckna för hand istället för att skriva på datorn. En bra anledning att satsa på analoga anteckningar under möten!

Glömmer du ofta vad som sagts på mötet? Har du svårt att förstå vad du egentligen menar med de korta stödorden i datorn eller de lösryckta länkarna du hade tänkt skulle fungera som inspiration? Prova att anteckna för hand på nästa möte och låt inspirationen ta form i dina egna skisser med hjälp av penna och papper. Skrivi ser till att du får en anteckningsbok som passar dig.