Yrkeshandledning

Britt Johansson & Christin Olsson

 

 

 

Handledning i arbetslivet

I rollen som yrkeshandledare kan du genom att utveckla god kommunikation, praktisk pedagogik och tydlighet i din yrkesroll få dina medarbetare med dig! Den du handleder kan vara en ny medarbetare, praktikant, student, elev eller annan som på en arbetsplats behöver handledning av en yrkeshandledare. 

Målet är att öka din förmåga att handleda, undervisa, motivera och stödja den handledde, så att han/hon utvecklas såväl yrkesmässigt och professionellt som personligt. Genom detta kan också kompetensutvecklingen på arbetsplatsen öka.

 

•Olika perspektiv på handledning, kunskapssyn, lärande och lärstilar
•Handledningsmodeller och metoder
•Kommunikationens betydelse i handledning, första intrycket, kroppsspråk och aktivt lyssnande
•Yrkeshandledarens och den handleddes roll i handledningsprocessen
•Kunskapsutveckling genom reflektion
•Professionellt förhållningssätt
•Handledningsprocessen, mottagandet, mål, kontinuerlig återkoppling och bedömning

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakta Peter