Susanne Larsson

Vem är du?
Sedan en tid tillbaka verkar jag som kvalitetsutvecklare inom funktionshinderområdet, vilket gett mig nya erfarenheter att reflektera över.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag har idag flera uppdrag som handledare.

Inom några särskilda ämnen?
Jag erbjuder handledning utifrån kundens behov. Det kan röra sig om värdegrund och utveckling. Utbildningarna kan också formas utifrån behov som exempelvis pedagogiskt arbetssätt, lex Sarah, samverkan mellan anhörig och personal i LSS-verksamhet.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag har handlett och utbildat inom omsorg och skola sedan 1999 och skriver sedan några år tillbaka för verksamma inom området.

 • Ledarskap och chefsroller inom stöd och omsorg. En konkret och lättläst ledar...
  271 kr
 • En positiv skildring av en lag som lätt kan kännas allvarlig, med konkreta ex...
  257 kr
 • Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling - lär mer och öka chan...
  246 kr
 • Hur kan lean som filosofi och ledstjärna bidra till ökad kvalitet för såväl v...
  256 kr
 • Hur vi kan skapa en bättre samverkan och ett bättre bemötande inom LSS. Två v...
  350 kr
 • Anna berättar om hur kloka insatser, och ett delvis nytt bemötande, kom att f...
  257 kr