Monica Larsson & Lars G Larsson

Monica Larsson är jur. kand. med inriktning socialrätt och fil. dr. samt universitetslektor i socialt arbete. Hon har en gedigen bakgrund som lärare och forskare med specialisering mot funktionshinder och lagstiftningen på området. Monica är för närvarande verksam vid Göteborgs universitet och Malmö högskola. De senaste tio åren har hon skrivit böcker, rapporter och artiklar som handlar om rättigheter relaterat till funktionshinderområdet.

Lars G Larsson är socionom med mångårig erfarenhet som chef på olika nivåer inom socialtjänsten, senast som avdelningschef inom området vård och omsorg och funktionsnedsättning. Han arbetar för närvarande med utvecklingsfrågor inom socialtjänstområdet.

Lars G Larsson och Monica Larsson driver också ett företag inom juridik och socialt arbete.

  • LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 2018 är en nödv...
    298 kr
  • I LAGER 15 FEBRUARILSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar ...
    309 kr