Mikkel Eriksen, Thomas Fischer, Lasse Mønsted

De tre författarna arbetar alla på företaget Valcon som bl.a. har specialiserat sig på lean.

Mikkel Eriksen är chefkonsult. Han har tidigare arbetat som managementkonsult inom finans, handel, industri och den offentliga sektorn.

Thomas Fischer är direktör. Han har tidigare arbetat som managementkonsult med effektivisering och affärsutveckling, bl.a. inom handel och iT.

Lasse Mønsted är chefkonsult. Han har tidigare arbetat som managementkonsult inom finans, industri, sjukvård och tjänstesektorn.

  • En föredömligt kortfattad bok som ger en snabbläst introduktion till den popu...
    76 kr
  • En bok för ledare som vill börja, eller har börjat, arbeta efter den snabbt v...
    283 kr
  • Kom igång med lean på din arbetsplats och uppnå ständiga förbättringar genom ...
    670 kr