Louise Bringselius

Louise Bringselius är docent och organisationsforskare vid Lunds universitet och fristående författare och föreläsare. Hon är också verksam i den statliga utredningen Tillitsdelegationen. Hon var forskningsledare i delegationens huvuduppdrag, som riktade sig till välfärdssektorn, och är idag vetenskaplig rådgivare i tilläggsuppdraget i statsförvaltningen.

  • En introduktion till tillitsbaserad styrning och ledning speciellt för prakt...
    199 kr