Katarina Weiner Thordarson

Vem är du?
Sedan 1996 driver jag eget företag och är utbildningskonsult, författare och spelutvecklare med trettio års erfarenhet av kompetens- och ledarutveckling. Jag är även utbildad i KBT, debriefing, hypnos, gestalt och beteendeanalytisk organisationsutveckling och är certifierad för MBTI och IDI personlighetsanalyser.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag håller kurser i begränsad omfattning och endast i Stockholm.

Inom några särskilda ämnen?
Jag håller kurser i Bemötande, Samtalsmetodik, Svåra samtal, Presentationsteknik, Spelledarutbildning för Bemötandespelet. Tidigare arbetade jag som UGL-handledare under 10 år

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag började arbeta som sjuksköterska med spec. i psykiatri och fortsatte studera pedagogik samt därefter till vårdlärare. I 3 år arbetade jag som vårdlärare på gymnasie- och sjuksköterskeutbildningen i Uppsala. Jag började arbeta med personalutbildning på Nordea (hette då Uplandsbanken - Nordbanken) och fortsatte att arbeta med personalutbildning på Södersjukhuset i 11 år. Utöver det har jag haft anställningar som organisationskonsult, kompetensutvecklare, chef, projektledare i landsting, stat, samt lärare på gymnasium och högskola.

 • Externt bemötande mellan anställd och kund. Spelkategorier:- Empati och resp...
  1 540 kr
 • Internt bemötande mellan arbetskamrater. Spelkategorier:- Samspel mell...
  1 540 kr
 • Dagligen möter vi tusentals människor på allmänna platser, transporter, i arb...
  269 kr
 • Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Den här boken...
  279 kr
 • Spelet är ett kompetensverktyg till personer som leder medarbetarsamtal, utve...
  1 540 kr
 • Boken ger dig som läsare en introduktion till samtalskompetens och de olika k...
  246 kr