Katarina Weiner Thordarson

Vem är du?
Sedan 1996 driver jag eget företag och är utbildningskonsult, författare och spelutvecklare med trettio års erfarenhet av kompetens- och ledarutveckling. Jag är även utbildad i KBT, debriefing, hypnos, gestalt och beteendeanalytisk organisationsutveckling och är certifierad för MBTI och IDI personlighetsanalyser.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Jag håller kurser i begränsad omfattning och endast i Stockholm.

Inom några särskilda ämnen?
Jag håller kurser i Bemötande, Samtalsmetodik, Svåra samtal, Presentationsteknik, Spelledarutbildning för Bemötandespelet. Tidigare arbetade jag som UGL-handledare under 10 år

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag började arbeta som sjuksköterska med spec. i psykiatri och fortsatte studera pedagogik samt därefter till vårdlärare. I 3 år arbetade jag som vårdlärare på gymnasie- och sjuksköterskeutbildningen i Uppsala. Jag började arbeta med personalutbildning på Nordea (hette då Uplandsbanken - Nordbanken) och fortsatte att arbeta med personalutbildning på Södersjukhuset i 11 år. Utöver det har jag haft anställningar som organisationskonsult, kompetensutvecklare, chef, projektledare i landsting, stat, samt lärare på gymnasium och högskola.

  • 1 694 kr
  • 1 694 kr
  • 296 kr
  • 1 694 kr
  • 307 kr
  • 1 694 kr
  • 271 kr