Greta Rask

Greta Rask har drygt 25 års erfarenhet av att stödja ledare i förändrings- och utvecklingsarbete i framför allt globala verksamheter, såsom IKEA, SKF, Sida och i biståndsfinansierade utvecklingsprojekt. 

Hon arbetar också med kommuner, landsting och skola. För närvarande är hon baserad i Sverige och verksam över hela världen.