Anne Olofsdotter och Helena Ström

Helena Ström är konsult inom organisationsutveckling, ledarskap och medarbetarskap. Sedan 15 år i egna bolaget Kultivera Glimminge AB. Hon anlitades av kommunledningen i Simrishamn för att coacha och stötta medarbetarna i de olika projekten.

Anne Olofsdotter är idag arbetsmarknadsstrateg i Simrishamns kommun. Hon var en drivande kraft i de projekt som beskrivs i boken. Anne har även erfarenhet av att arbeta med integrations- och arbetsmarknadsprojekt på Folkuniversitet i nära samarbete Kristianstad kommun.

  • 249 kr
  • 159 kr