Anna Cederqvist

Vem är du?
2015 blev jag utnämnd till Årets kommunalekonom och från och med 1 mars 2016 är jag kommundirektör i Vara kommun. Mina specialistkunskaper i ekonomi ligger inom finansområdet, bland annat kapital- och skuldförvaltning.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
De föreläsningar som jag håller i riktar sig främst till politiker och tjänstemän i kommunerna.

Inom några särskilda ämnen?
Med ett stort fokus på pedagogik försöker jag förklara komplexa samband och vill inspirera lyssnaren till kunskap om kommunal ekonomi och förvaltning.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag tog civilekonomexamen 1993 vid Göteborgs Universitet och har även en gymnasielärarexamen i ekonomi och samhällskunskap. Utöver det har jag cirka 20 års yrkeserfarenhet inom ekonomi, ledarskap och utbildning varav de senaste 9 åren som ekonomichef i Lidköpings kommun.

  • I varenda en av Sveriges 290 kommuner arbetar man dagligen med demokrati, väl...
    269 kr
  • På ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt beskrivs den kommunala ekonomin, ...
    269 kr