Anita Edvinsson

Anita Edvinsson är författare, konsult och utbildare med inriktning mot verksamhetsutveckling, ledningssystem och patientsäkerhet. Hon är också verksam som chefscoach samt utbildare i medvetet ledarskap. Förutom ordentliga efterforskningar baserar hon sitt författarskap och sin konsultation på sin erfarenhet som verksamhetschef, vårdutvecklare och specialistsjuksköterska i landstingsdriven, kommunal och privat vård. Drivkraften är hennes starka passion för säker, värdig och resurseffektiv vård och omsorg.

  • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?Tillbri...
    278 kr