Louise Ardoris

Den 24 mars, från kl. 15 till 18, är det releasefest för Louise Ardoris bok
Från kaos till klarhet – om tydliggörande pedagogik i vardagen

Boken är en efterlängtad pedagogisk handbok för personer som i sin profession, eller på andra sätt, möter personer med autismspektrum- tillstånd och/eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Utifrån sin mångåriga erfarenhet av att arbeta med tydliggörande pedagogik utifrån TEACCH-modellen, belyser författaren både teoretiska förklaringar, praktiska lösningar och goda förhållningssätt.

Releasefesten kommer att hållas i Specialpedagogiska skolmyndighetens lokaler, på Neptuniaplan 7, i centrala Malmö.

Det kommer att bjudas på lättare förtäring, en kortare föreläsning av författaren, samt intressanta möten och mingel.

Begränsat antal platser.
O.S.A. till louise.ardoris@attendo.se

Hjärtligt välkommen!

 

Sagt om boken:

"Jag kan se ett stort behov av den här boken, både i verksamheter som redan arbetar med tydliggörande pedagogik och behöver fräscha upp sin kunskap, och i verksamheter som planerar att starta upp med arbetssättet. Detta kan verkligen ge verksamheten mervärde!”

Maria Ekberg 
Tf verksamhetschef Attendo Nimbus Resurscenter