Hem » Kompetensutveckling för ledning och offentlig organisation » Kompetensutveckling inom juridik, lagar och regler

Kompetensutveckling inom juridik, lagar och regler

Komlitts kompetensutveckling inom lagar och regler är för dig som berörs av juridiken i ditt uppdrag i den offentliga sektorn. För ditt arbete präglas att förhålla dig till olika lagrum – från lagen om upphandling till socialtjänstlagen. Titlarna och kurserna spänner från upphandlingar till arbetsrätt till att ge medborgare en rättsäker samhällsservice enligt LSS och SoL. Böckerna är skrivna av människor med egen erfarenhet av och stor kunskap om sitt ämne. Det gör det lättare för dig att till dig innehållet men också att använda din nya kunskap ute i din verksamhet. Oavsett om du letar efter nya kunskaper och kompetensutveckling inom metoder, modeller eller lagrum hittar du det i våra kompetensutveckling om de lagar och regler som styr och påverkar offentlig sektor.