Konfliktkunskap

Birgitta BernhardssonVi utgår från de fyra nycklarna:

  • Förebygga en konflikt
  • Identifiera en konflikt
  • Lösa en konflikt
  • Hantera en konflikt


Vi använder oss av boken Konflikt eller samförstånd, där de finns utförligt beskrivna.

När det gäller en pågående konflikt undersöker vi var i konflikttriangeln vi behöver agera, för att konflikten inte ska eskalera. Om konflikten har eskalerat tar vi reda på var i eskalationstrappan konflikten befinner sig.

Vidare gör vi en teoretisk genomgång av metoden behovsbaserad problemlösningsmodell, samt en praktisk övning i metoden för att kunna hantera intressemotsättningar och konflikter som uppstår i det dagliga arbetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta Peter