Bengt Elmén

Vem är du?
Jag har sedan födsel haft ett behov av assistans och det är utifrån mina egna erfarenheter som jag skrev boken Assistans med glans. Jag är även socionom och är verksamhetsledare för STIL, Stiftarna av Independent Living, i Sverige.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?
Sedan 1994 har jag hållit kurser för personliga assistenter och har hittills besökt mer än 70 kommuner och assistansföretag. Jag arbetar även med andra målgrupper och med mentorskap.

Inom några särskilda ämnen?
Föreläsningarna handlar om just personlig assistans och finns både som grund- och fortsättningskurser. Ämnena kan beröra allt från service till hur man ser möjligheter istället för problem.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?
Jag var bland annat med och ledde det första försöksprojektet kring STIL kring personlig assistans 1987 som sedan låg till grund för assistansreformen 1994.

Välj bland expertens e-kurser och böcker