2017-11-09 09:12
Angelina Liljevall

I dagarna släpps äntligen det utbildningsmaterial som jag och Eva tog fram under sommaren! Det vänder sig till dig som bedriver verksamhet inom hemtjänst eller äldreboende och vill ta dig och dina medarbetare till en ny och högre nivå. Utbildningsmaterialet är tänkt att fungera som ett komplement till boken Livslust livet ut som beskriver Eva Liljevall-processen i sin helhet.

Bakgrunden till att vi tagit fram det här materialet är att vi insett hur avgörande det är att du som chef vet vart du vill med utvecklingsprocessen om den ska få bärkraft och genomsyra hela verksamheten. Materialet är uppbyggt så att ni gemensamt steg för steg tar er verksamhet till en ny högre nivå och samtidigt bygger en struktur för fortsatt kontinuerlig utveckling. Detta kan göras på egen hand eller med handledning av Eva Liljevall AB.

Den första delen riktar sig till dig som chef. Denna del ger redskap så att du kan förbereda dig för utvecklingsarbetet på bästa tänkbara sätt och sätta upp mål för din verksamhet. Därefter är materialet indelat i sex teman och du som chef avgör var just din grupp bäst börjar. Det varierar stort mellan verksamheter i vad man först behöver arbeta med. Kanske är er grupp i behov av att arbeta med attityder och värderingar innan ni kan sätta igång med att tala om meningsfullhet för de individer ni arbetar för? Det finns mycket att vinna på att analysera i vilken ände ni bäst börjar er resa.

Ni börjar där det passar er bäst men når samma goda resultat genom att gå igenom alla delar och stämma av emot de övergripande målen med arbetet.

I sista delen ”Struktur för kontinuerlig utveckling” skapar ni rutiner för hur ni ska fortsätta erat utvecklingsarbete framöver. Förhoppningsvis är målen som sattes upp i början av projektet uppnådda och du och dina medarbetare har en ökad förståelse för verksamheten. Då är det tid att fira och sätta nya mål!

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!