2020-05-08 14:44
Komlitt

Finns det ett lättsamt och lekfullt sätt att höja kunskapsnivån om avvikelsehantering inom vård och omsorg? I augusti 2020 gör det! Annica Eriksson och Lena Bodrikow såg behovet, och utvecklade Avvikelsespelet tillsammans med medarbetare och enhetschefer.

Avvikelsespelet hjälper enheten att starta avvikelsearbetet på ett lättsamt och lekfullt sätt eftersom både kunskapen och intresset ökar hos medarbetarna. Under en spelomgång svarar deltagarna på frågor om avvikelsehantering inom kommunala verksamheter – lex Sarah, lex Maria och andra regelverk. Förutom teamkänsla, skratt och kunskapshöjning under tiden slutar varje omgång med ett underlag till handlingsplanen. Men hur föddes idén till spelet?

Det finns mycket att vinna genom en fungerande avvikelsehantering

Tillsammans har Annica och Lena 50 års erfarenhet av att arbeta som enhetschefer i olika verksamheter inom vård och omsorg. Båda har drivit kvalitetsarbete, och känner till utmaningarna som finns. Under de tre senaste åren har dearbetat som kvalitetsutvecklare, och stöttar verksamheter iförbättringsarbetet.

– Vi har utbildat enhetschefer i avvikelsehantering, och varit analysledare vid allvarliga händelser som lex Sara och Lex Maria. Vi arbetar även mycket med att få ihop alla delar i avvikelseprocessen, allt från rapportering-analys-åtgärder-spridande av kunskap i olika nivåer i organisationen berättar Annica.

En organisation har mycket att vinna på att ha en väl fungerande avvikelsehantering eftersom det synliggör brister på ett systematiskt och metodiskt vis. Det gör det möjligt att ständigt förbättra verksamheten. Men Annica och Lena är väl medvetna om kunskapsbristen kring avvikelsehantering inom organisationerna. Det är ofta något som både enhetschefer och omvårdnadspersonal tycker är trist, tungt och svårt.

– Det behövs en kunskapshöjning, och den behövs göras på ett lekfullt och lättsamt sätt. Då fick vi idén om ett sällskapsspel för att öka kunskapen och intresset inom verksamheten säger Lena.

Spelet utvecklades tillsammans med medarbetarna

Sagt och gjort. De tog fram en prototyp som testades inom organisationens olika verksamhetsområden. Parallellt utvecklades spelets frågor och utformning utifrån speldeltagarnas utvärderingar. Avvikelsespelet blev en fullträff i kommunen, och den dagliga verksamheten erbjöd sig att hjälpa till med produktionen av fler spel så att alla verksamheter kunde få sitt exemplar.

– När spelet fick en så positiv respons började vi fundera på om inte fler kommuner har liknande utmaningar och behov kring avvikelsehanteringen. Då tog vi kontakt med Komlitt, och vi bearbetade om spelet till att vara nationellt anpassat så att spelet kan användas i alla kommuner avslutar Lena.

Tre tips till dig som spelar Avvikelsespelet

• Du som leder spelet behöver läsa igenom Lilla Avvikelseboken som följer med först! Där får du tips och råd.
• Spela gärna flera gånger, vid olika tillfällen och blanda olika yrkesgrupper. Då når ni samsyn och skapar teamkänsla!
• Ha roligt, skratta och diskutera mycket! Ni spelar för att ta till er ny kunskap och inventera framtida kompetensbehov.