2017-10-25 09:20
Sophie Thörne

Känner du till vad som gäller för anställda som upptäcker missförhållanden på arbetsplatsen? Som meddelarfrihet och skydd för visselblåsare? Detta och annat du som chef måste känna till finns samlat i den oumbärliga boken ”Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner”!

Meddelarfrihet och meddelarskydd
Innebörden av meddelarfriheten är att den enskilda arbetstagaren utan risk för repressalier själv får avgöra om han eller hon vill förmedla en uppgift för publicering i media, förutsatt att uppgiften som sådan inte omfattas av särskilt kvalificerad sekretess.

Ett centralt inslag i meddelarfriheten är meddelarskyddet, som består av två delar: efterforskningsförbudet, enligt vilket offentliga organ inte får efterforska vem som har lämnat uppgifter för publicering, och repressalieförbudet som innebär att det är förbjudet för offentlig arbetsgivare att vidta åtgärder som leder till negativa konsekvenser för meddelaren.

Skydd för visselblåsare
Lagen om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden skyddar så kallade visselblåsare. Enligt lagen får arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen inte drabbas av repressalier på grund av detta. Skyddet förutsätter att det finns en konkret misstanke om allvarliga missförhållanden inom den egna arbetsgivarens verksamhet och att det vid externa larm, det vill säga larm till myndighet eller för publicering, först uttömts alla möjligheter att slå larm till arbetsgivaren själv. Med allvarliga missförhållanden avses i första hand brott med fängelse i straffskalan eller därmed jämförliga missförhållanden.

    Vill du lära dig mer om detta? Börja här!