2018-12-05 15:22
Komlitt

Arbetet bästa vägen in i samhället

För en nyanländ tar det 3 – 5 år att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden enligt ny statistisk från Statistiska Centralbyrån. Samtidigt behöver välfärden anställa en halv miljon människor fram till år 2026 enligt Sveriges Kommuner och Landsting. Det beror på stora pensionsavgångar men också på medborgarnas ökade efterfrågan av välfärdstjänsterna. Däremot har man svårt att hitta personal att anställa. En snabbare etablering kan bidra till att lösa välfärdstjänsternas behov av personal. I sin tur leder etableringen till en snabbare integration.

När kommunen hjälper till

För Anne Olofsdotter och Robert Heise som arbetar med etablering av nyanlända i Simrishamns kommun är ett arbete är den snabbaste vägen till integration.

– Det svenska systemet har en inbyggd tröghet och är idag överbelastat. Det har gjort att man valt de snabba, kortsiktiga lösningarna där man sett till att de nyanlända fått någonstans att bo. Men nästa steg glömde man bort. Samtidigt sitter nyanlända i ett och ett halvt år i väntan på uppehållstillstånd. Under den tiden gör de ingenting vilket bryter ner deras drivkraft berättar Robert Heise, arbetsmarknadskoordinator i Simrishamns kommun.

Under de år de har drivit projekt för att etablera nyanlända på arbetsmarknaden ser de tydligt att det krävs att man som nyanländ snabbt kommer ut på praktik. Det ökar möjligheterna att etablera sig i Sverige eftersom man snabbt möter den svenska kulturen och lär sig språket.

– Vi har ett arbetsmarknadstänk angående individens integrering eftersom både jag och Robert har arbetat med arbetsmarknad och utbildning tidigare. Det vi ser är att det är genom arbetet individen växer in i samhället. Men det gäller att arbetsgivaren vågar ta in en nyanländ för att göra praktik till exempel. Många arbetsgivare som först varit tveksamma har sedan velat anställa personen som gjort praktik hos dem säger Anne Olofsdotter, projektledare i Simrishamns kommun.