2022-01-04 11:50
Dunya Kermanj

Varför ska du jobba användarcentrerat? Vad spelar det för roll egentligen? Bra frågor att ställa, och du kan lita på att användarcentrering gör all skillnad i världen för dig, dina anställda och människorna verksamheten finns till för.

Kompetensutveckling är oerhört viktigt för anställda. Du som arbetsgivare vill dessutom att de verkligen ska kunna ta till sig den nya kompetensen. Eller hur? Men om kompetensutvecklingen varken är begriplig, tillgänglig eller mottaglig blir inte kompetensutvecklingen lyckad. Dina anställda har inte lärt sig någonting och du har inte gjort någon insats för att kompetensutveckla dina anställda.

Genom att arbeta användarcentrerat ser vi till att dina anställda faktiskt tar till sig kunskapen! För att du ska få det lättare att välja rätt ser vi till att våra e-kurser är användarcentrerade. Om du fokuserar på behoven och vad som passar dina anställda ser vi till att e-kursen svarar upp på det!

Så hur gör vi egentligen för att uppnå det?

Första steget är tillgänglighet. Vi arbetar för att försöka få våra e-kurser så alla våra kursdeltagare kan ta till sig kunskapen. till exempel om du har en anställd med olika svårigheter ska hen kunna ta till sig kunskapen utan krångel! En e-kurs med god tillgänglighet gynnar också alla kursdeltagare.

Andra steget är arbetsrollen. Vem riktar vi e-kursen till? Är det vårdpersonal eller är det chefer? till exempel de flesta inom vården har knappt någon tid över under sitt arbete och ofta är väldigt stressade. Därför är det oerhört viktigt att e-kursen anpassas utifrån kursdeltagarens arbete. Allt sådant tar vi hänsyn till när vi skapar våra e-kurser.

Tredje steget är tillsammans med experten. Våra experter har flera års erfarenhet inom området. De har verkliga upplevelser om hur det kan vara för anställda. Detta är också något vi tar in i beaktande.

Fjärde steget är genom användartester. Nu när vi har producerat en e-kurs, hur kan vi säkerställa att den är anpassad efter målgruppen? Detta görs då genom att låta intressenter testa e-kursen. Genom både slutna och öppna frågor får vi feedback på e-kursen.

Femte steget är revidering. Beroende på vad vi får för resultat på föregående steg så görs justeringar av e-kursen här.

Sjätte steget är utvärdering. Det sista steget sker faktiskt efter att vi har publicerat e-kursen. Här har alla kursdeltagare möjligheten att hjälpa oss att bli bättre genom att utvärdera e-kursen. Detta tas sedan in, analyseras och förbättringar med nya versioner uppdateras.

Så när du väljer en e-kurs av Komlitt kompetens kan du säkerställa att dina anställda faktiskt kommer ta in kunskapen! Och du som arbetsgivare har verkligen valt att satsa på dina anställda.

Dunya Kermanj digital designer

– Dunya Kermanj, digital designer

Jag skapar förutsättningarna för dig att ta till dig nya kunskaper genom användarvänliga e-kurser, genom våra pedagogiska modeller och användarcentrerad design.