Annika Särnö

Annika Särnö är utbildad personalvetare och undersköterska som numera arbetar som bemanningscontroller i Stockholms kommun. Hon har tidigare arbetat som undersköterska i äldreomsorgen och varit både biträdande enhetschef och enhetschef för särskilt boende och hemtjänst.

Välj bland expertens e-kurser och böcker