Annika Weman Widegård

Annika Weman Widegård är socionom och en erfaren chef och ledare i offentlig sektor. Hon har också arbetat som konsult och utbildare. Under de senaste åren har Annika ägnat sig åt tillitsbaserad styrning och ledarskap och har blivit en expert på området.

  • 1 999 kr