Anne-Christine Smith

Vem är du?

Jag är organisationskonsult, medlare och yogalärare. Jag jobbar även med förändringsarbete på så väl individ- som gruppnivå som med hela organisationer.

Föreläser du, eller håller kurser och utbildningar?

Jag erbjuder både utbildningar, kurser och coaching där jag försöker varva teori med mer praktiska övningar som ska skapa utrymme för deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter.

Nytt är att jag erbjuder onlineföreläsningar/workshops/coachning där du får möjlighet att:

• reflektera över din situation
• identifiera behov
• lyssna aktivt till dina egna och andras behov
• skilja på observation och bedömning
• få insikt i empatins oerhörda kraft och möjligheter
• delta i praktiska övningar där du får träning i att skapa ett empatiskt språk

För bokning: anne-christine@smithutveckling.se
Se även www.smithutveckling.se

Inom några särskilda ämnen?

Ämnena berör bland annat kommunikation, konflikthantering och ledarskap.

Vad har du för bakgrund och hur kom du dit du är idag?

Jag har en lång erfarenhet av konflikthantering, handledning och coaching. Utöver det har jag ett stort intresse för välmående och kreativitet vilket gör att jag vill uppmuntra människor till att använda sin fulla potential. 

Välj bland expertens e-kurser och böcker