Medvetet ledarskap

Anita EdvinssonÄr du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?
Tillbringar du många timmar på ditt jobb men känner att någonting fattas?
Säger dina medarbetare en sak men gör något annat?
Då är du en av många chefer som hamnat i ett ekorrhjul.

 

Målgrupp:

Enhetschefer, förstalinjenschefer, verksamhetschefer
Precis som en karta, kommer denna utbildning vägleda dig till viktiga insikter och ge dig verktyg för medvetet ledarskap. Innehållet bygger på såväl senaste forskning som erfarenhet och beprövade metoder. Korta teoripass varvas med praktiska övningar som kommer ge dig djupa insikter och konkreta verktyg. Vid resans slut kommer du vara rustad i mod, och medvetenhet för att leda din verksamhet från ett ekorrhjul till ett pariserhjul.

Smakprov på innehållet:

Insikt, mod och medvetenhet – för att leda andra måste du kunna leda och känna dig själv. Du får jobba med dina drivkrafter och utveckla dina styrkor.

KASAM  Du får lära dig sambandet mellan KASAM (känsla av sammanhang) och förändringsledning och därmed en teoretisk bas för förändringsarbete

- Coachande ledarskap – coaching och mentoring förväxlas ofta, vi reder ut begreppen och du får träna på konkreta verktyg som är användbara i tex konflikthantering, utvecklingssamtal och byggande av medveten företagskultur

- Feedback och Feedforward – Många chefer undviker feedback då det upplevs svårt att ge och ta emot, här får du träna på feedback och lära dig ett nytt sätt att leda beteendeförändring genom feedforward

- Företagskultur – ta del av bred forskning om så kallat ”Stamledarskap” och få nycklar till att bygga en medveten och stark kultur som drivs av ett gemensamt högre mål för kundens bästa

- Medveten organisation – här knyter vi ihop säcken och jobbar med strategier för ledarskap och balansen mellan ledning, ledarskap och ledningssystem.

Kontakta Peter Söderholm