• Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungera...
  259 kr
 • Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från...
  241 kr
 • Bemötande är ett centralt begrepp i bedömningen av kvaliteten i stöd och serv...
  169 kr
 • Den här boken ger dig ökad förståelse för hur du som möter människor i ditt a...
  229 kr
 • Boken ger dig som läsare en introduktion till samtalskompetens och de olika k...
  246 kr
 • Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Den här boken...
  279 kr
 • Komlitts höstkatalog 2018 beställer du här. Höstens alla nyheter blandas med ...
  0 kr
 • Dagligen möter vi tusentals människor på allmänna platser, transporter, i arb...
  269 kr
 • Ny som chef - i kommunal verksamhet Den som är ny som chef kommer snabbt in ...
  269 kr
 • Att känna till grunderna i Excel tillhör grundkompetenserna som chef – det gå...
  261 kr
 • Reflektioner till kaffet vänder sig till oss människor som arbetar med männis...
  179 kr
 • En kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet är något som är i allas intresse, ...
  229 kr
 • Boken innehåller, förutom en beskrivning av dagens sjukvårdsorganisation på s...
  199 kr
 • En introduktion till tillitsbaserad styrning och ledning speciellt för prakt...
  239 kr
 • Förändringskraft i en ny tid – Medvetet utvecklingsarbete och möten med menin...
  359 kr
 • Du får en snabb och lättläst introduktion till din nya roll som politiker ell...
  249 kr
 • Den kompletta handboken för nämndsekreterare och ordförande i fullmäktige, ko...
  475 kr
 • En inspirationsbok för dig som fått väljarnas förtroende att föra deras talan...
  224 kr
 • Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger en översikt av arbetsrätt...
  233 kr
 • Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att Diskrimineringslagen stä...
  247 kr
 • Alltför många diskussioner om upphandlingar handlar om vad reglerna säger och...
  259 kr
 • I LAGER 25 JANUARI 2019 Socialtjänstlagen 2019 är sedan lång tid en nödvändi...
  309 kr
 • I LAGER 15 FEBRUARILSS 2019 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar ...
  309 kr
 • Vad kännetecknar en medledare? – Hjälper och stöttar sin chef– Vill gärna va...
  154 kr
 • Kunskap, kommunikation, reflektion. Det spelar ingen roll om det handlar om e...
  249 kr
 • Låt den här boken vägleda dig som sätter mål för både andra och dig själv at...
  239 kr
 • Att söka ett nytt jobb som utrikesfödd eller som nyanländ är något helt annat...
  259 kr
 • Vad händer om du försöker sitta bekvämt på en trebent pall som står ojämnt el...
  279 kr
 • Spelet är ett kompetensverktyg till personer som leder medarbetarsamtal, utve...
  1 540 kr
 • Att åldras i främmande land belyser på ett lättfattligt sätt några av de kult...
  249 kr
 • LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 2018 är en nödv...
  298 kr
 • 129 kr
 • Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt hjälper dig att stödja personer med ...
  189 kr
 • Att arbeta med barn och unga i utsatthet Denna bok beskriver utförligt framg...
  229 kr
 • I boken får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver...
  249 kr
 • Möt den krassa verkligheten på insidan av Skånes universitetssjukhus Vart ha...
  125 kr
 • En bok för dig som vill ha en tydlig rollfördelning på arbetsplatsen, där med...
  269 kr
 • Fokus på lösning eller problem? Vanligt är att du som nyanställd chef med hög...
  257 kr
 • Om det finns risk att medarbetare skadar sig i fysiskt arbete erbjuds skyddsu...
  225 kr
 • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?Tillbri...
  278 kr
 • Kunskapen, passionen och lagandan är kanske de viktigaste ingredienserna när ...
  249 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstif...
  1 224 kr
 • Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella...
  279 kr
 • Paketet innehåller Livlust livet ut, faktabok, Livslust livet ut, arbetsbok o...
  442 kr
 • Detta är den fjortonde upplagan av Kommunallagen lagtexthäftet som innehåller...
  203 kr
 • Det finns mycket skrivit om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, s...
  410 kr
 • Många svenska arbetsplatser präglas idag av klagomål, konflikter och missnöje...
  279 kr
 • Finns metoder för att förebygga, identifiera, lösa och hantera konflikter? C...
  243 kr
 • ”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt oc...
  249 kr
 • Denna arbetsbok är utvecklad för att användas tillsammans med faktaboken Livs...
  133 kr
 • Den här kalendern är tänkt att fungera som ett komplement till boken Livslust...
  199 kr
 • Arbetsboken är utvecklad för personal som arbetar direkt i utförarverksamhete...
  155 kr
 • Jan Blomström lyfter på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och ka...
  200 kr
 • Det ser ut som en lärobok i radiologi, och det är det givetvis också – men eg...
  350 kr
 • I varenda en av Sveriges 290 kommuner arbetar man dagligen med demokrati, väl...
  269 kr
 • Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga prob...
  349 kr
 • Kränkningar kan uppstå i många situationer. Exempelvis att läraren kränker el...
  369 kr
 • På ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt beskrivs den kommunala ekonomin, ...
  269 kr
 • Boken vänder sig till alla som arbetar med momshantering inom kommun och land...
  325 kr
 • Rätt sagt på rätt sätt erbjuder konkreta råd om hur du kan fånga åhörarna med...
  229 kr
 • En handfast bok som beskriver hur evidensbaserad praktik kan utövas i vardage...
  271 kr
 • Arbetsglädje, hälsa och utvecklad effektivitet - genom en känsla av sammanhan...
  180 kr
 • Bengt Elmén, som är socionom med cp-skada sedan födseln, skriver på ett perso...
  271 kr
 • Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens s...
  283 kr
 • Om att planera vardagen och eliminera de "döda sysslorna" på ett boende. Resu...
  275 kr
 • Ledarskap och chefsroller inom stöd och omsorg. En konkret och lättläst ledar...
  271 kr
 • Anna berättar om hur kloka insatser, och ett delvis nytt bemötande, kom att f...
  257 kr
 • En positiv skildring av en lag som lätt kan kännas allvarlig, med konkreta ex...
  257 kr
 • Verklighetsnära berättelser och förslag på konkreta åtgärder som skapar bättr...
  257 kr
 • En större meningsfullhet bland de boende och en personal som upplever mindre ...
  236 kr
 • Hur vi kan skapa en bättre samverkan och ett bättre bemötande inom LSS. Två v...
  350 kr
 • Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling - lär mer och öka chan...
  246 kr
 • Hur kan lean som filosofi och ledstjärna bidra till ökad kvalitet för såväl v...
  256 kr
 • Hur ser lean ut som ledningsfilosofi? Och hur kan arbetet med lean bedrivas i...
  360 kr
 • Enkla verktyg för att få vardagen att fungera. Delaktighet, bemötande och vär...
  360 kr
 • Vem gör vad i rehabiliterings-processen? Hur ser arbetsgivarens rehabiliterin...
  268 kr
 • Externt bemötande mellan anställd och kund. Spelkategorier:- Empati och resp...
  1 540 kr
 • Internt bemötande mellan arbetskamrater. Spelkategorier:- Samspel mell...
  1 540 kr
 • Demenssjukas sexliv på boendet och hur man kan förhålla sig till det. Det fi...
  249 kr
 • Vem är egentligen berättigad till stöd och service enligt LSS? Och hur kommer...
  226 kr
 • Människor med funktionshinder har en laglig rätt till ett liv som andra. I la...
  370 kr
 • En inspirationsbok för äldreomsorgen om varför man är på jobbet. En kompetens...
  200 kr
 • Bläddra i foldern!
  0 kr
 • Så förebygger och hanterar du hot, våld och trakasserier mot skolans personal...
  197 kr
 • Inom fem till tio år skulle Sveriges skolor kunna vara bland de bästa i värld...
  155 kr
 • Det går inte att styra med mål, man styr mot mål med resultat som redskap. An...
  259 kr
 • En bok som gör att alla kan förstå den kommunala ekonomin. På ett enkelt och ...
  283 kr
 • En bok för ledare som vill börja, eller har börjat, arbeta efter den snabbt v...
  283 kr
 • En vitaminkick som råder bot på passiva möten. Författaren Kerstin Olofsson s...
  248 kr
 • En föredömligt kortfattad bok som ger en snabbläst introduktion till den popu...
  76 kr
 • En teknik som bl.a. lär oss att hålla isär värderingar och känslor, skilja på...
  236 kr
 • Vad krävs för att skapa en framgångsrik verksamhet? Vilka är framgångsfaktore...
  236 kr
 • Ett antal 80-talister ger sin syn på hur en framgångsrik offentlig verksamhet...
  98 kr
 • Om att komma bort från gråzonen och skapa en tydlig gränsdragning mellan poli...
  185 kr
 • Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner? Var går gränse...
  312 kr
 • Gör din verksamhet till en vinnare på en allt mer konkurrensutsatt marknad fö...
  222 kr
 • Kom igång med lean på din arbetsplats och uppnå ständiga förbättringar genom ...
  670 kr
 • Genom små förändringar kan du ta kontroll över tillvaron och minska stressen ...
  246 kr
 • Gerhard Bleys personliga resa från traditionellt management till ett empatisk...
  246 kr
 • Med detta bok- och kalenderpaket kan du förankra värdegrunden i dig och dina ...
  308 kr
 • Det är en konst att klara ledarskapets tre bärande roller: chefen, ledaren oc...
  257 kr
 • Att arbeta i projektform blir allt vanligare. Men för att lyckas med ett proj...
  269 kr
 • Gör din röst hörd! Boken beskriver bl.a. hur man väcker och driver olika slag...
  234 kr
 • Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skad...
  320 kr
 • Boken konkretiserar EU:s hygienregler för livsmedelshantering och beskriver d...
  370 kr
 • I vilka olika former kan samverkan ske? Och vilka juridiska möjligheter finns...
  350 kr
 • Gallringsråd för kommunens centrala förvaltning och dess lednings- och stödpr...
  210 kr
 • När du vill översätta svensk offentlig sektor-vokabulär till dess engelska mo...
  168 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor so...
  334 kr
 • Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Det...
  210 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. H...
  246 kr
 • Handfasta råd för hur man kommunicerar i kristider. Boken tar bl.a. upp vad m...
  296 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för kultur och fritid. Utgåvan är från 2004. Sve...
  160 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för överförmyndare. Utgåvan är från 2003. Svensk...
  160 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för räddningstjänsten. Utgåvan är från 2004. Sve...
  160 kr
 • Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande...
  160 kr
 • Råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö- och hälsos...
  160 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008. Riksarkive...
  160 kr
 • Plötsligt dyker krisen upp. Är du beredd? Öva dricksvattenkriser och andra ak...
  205 kr
 • Hur ska vi lösa chefsbristen? 35 personer från olika generationer ger sin sin...
  205 kr
 • En av ämnesområdets bästa! Upphandla rätt & lätt tar upp det viktigaste om of...
  334 kr
 • Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbygg...
  96 kr
 • Den nya generationens medarbetare blir allt mer tongivande på arbetsplatserna...
  200 kr
 • Det här är en annorlunda bok om ledarskap. Du får del av Jan Blomströms bästa...
  200 kr
 • Bläddra i foldern!
  0 kr
 • 990 kr
 • PRESENTATIONSTEKNINK Lär dig skapa starka presentationer där budskapet når f...
  995 kr
 • PERSONLIG EFFEKTIVITET  I den här utbildningen får du lära dig hur du kan hi...
  995 kr
 • HANDLEDA OCH UTVECKLA ANDRA Denna e-kurs ger dig både insikter och praktiska...
  995 kr
 • MÅLSTYRNING E-learningen i Målstyrning är framtagen för personer och organis...
  995 kr
 • MEDARBETARSAMTAL E-kursen i medarbetarsamtal är framtagen för alla som behöv...
  995 kr
 • EFFEKTIVA MÖTEN E-kursen Effektiva möten är framtagen för personer och organ...
  995 kr
 • CHEFSSKOLAN I tre delar med inriktning på Att leda sig själv, Att leda andra...
  3 995 kr
 • LÖNESAMTAL E-kursen i Lönesamtal är framtagen för alla som behöver träna sin...
  995 kr