• Att arbeta med barn och unga i utsatthet beskriver utförligt framgångsfaktore...
  199 kr
 • Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungera...
  259 kr
 • Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från...
  229 kr
 • Möt den krassa verkligheten på insidan av Skånes universitetssjukhus Vart ha...
  123 kr
 • Bemötande är ett centralt begrepp i bedömningen av kvaliteten i stöd och serv...
  169 kr
 • Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling? Att behärska såväl lagstif...
  1 020 kr
 • Komlitt vårkatalog 2018 kan du beställa kostnadsfritt eller läsa som smakprov.
  0 kr
 • Dagligen möter vi tusentals människor på allmänna platser, transporter, i arb...
  257 kr
 • Den här boken handlar om hur projekt drivs framgångsrikt utifrån de speciella...
  279 kr
 • Den som är ny som chef kommer snabbt in i en situation där mycket måste göras...
  249 kr
 • Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger en översikt av arbetsrätt...
  232 kr
 • Finns metoder för att förebygga, identifiera, lösa och hantera konflikter? C...
  232 kr
 • ”Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt oc...
  243 kr
 • Vad kännetecknar en medledare? – Hjälper och stöttar sin chef– Vill gärna va...
  154 kr
 • Kunskap, kommunikation, reflektion. Det spelar ingen roll om det handlar om e...
  236 kr
 • LSS 2018 - Stöd och service till vissa funktionshindrade är en nödvändig upps...
  298 kr
 • Arbetsbok: Respond - värdegrunden i vardagen.Bemötande är ett centralt begrep...
  129 kr
 • Socialtjänstlagen 2018 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla so...
  298 kr
 • I boken får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varför behöver...
  235 kr
 • Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Den här boken...
  278 kr
 • Arbetsboken är utvecklad för personal som arbetar direkt i utförarverksamhete...
  149 kr
 • En lättläst guide för dig som är förtroendevald. Här kan du läsa om dina rätt...
  257 kr
 • Fokus på lösning eller problem? Vanligt är att du som nyanställd chef med hög...
  257 kr
 • Om det finns risk att medarbetare skadar sig i fysiskt arbete erbjuds skyddsu...
  225 kr
 • Förändringskraft i en ny tid – Medvetet utvecklingsarbete och möten med menin...
  360 kr
 • Är du en chef som jobbar mer och mer, utan att resultatet blir bättre?Tillbri...
  249 kr
 • Kunskapen, passionen och lagandan är kanske de viktigaste ingredienserna när ...
  236 kr
 • Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära ...
  149 kr
 • Paketet innehåller Livlust livet ut, faktabok, Livslust livet ut, arbetsbok o...
  442 kr
 • Det finns mycket skrivit om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, s...
  410 kr
 • Många svenska arbetsplatser präglas idag av klagomål, konflikter och missnöje...
  278 kr
 • Denna arbetsbok är utvecklad för att användas tillsammans med faktaboken Livs...
  133 kr
 • Den här kalendern är tänkt att fungera som ett komplement till boken Livslust...
  154 kr
 •  LSS 2017 är en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med frågor som ber...
  149 kr
 • Jan Blomström lyfter på ett helt nytt sätt fram en av vår tids största och ka...
  227 kr
 • Det ser ut som en lärobok i radiologi, och det är det givetvis också – men eg...
  618 kr
 • En bok för dig som vill ha en tydlig rollfördelning på arbetsplatsen, där med...
  256 kr
 • I varenda en av Sveriges 290 kommuner arbetar man dagligen med demokrati, väl...
  267 kr
 • Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga prob...
  349 kr
 • Kränkningar kan uppstå i många situationer. Exempelvis att läraren kränker el...
  369 kr
 • På ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt beskrivs den kommunala ekonomin, ...
  267 kr
 • Boken vänder sig till alla som arbetar med momshantering inom kommun och land...
  308 kr
 • Rätt sagt på rätt sätt erbjuder konkreta råd om hur du kan fånga åhörarna med...
  191 kr
 • En handfast bok som beskriver hur evidensbaserad praktik kan utövas i vardage...
  226 kr
 • Arbetsglädje, hälsa och utvecklad effektivitet - genom en känsla av sammanhan...
  150 kr
 • Vad är sociala företag? Vilken roll har de i samhället? Fem exempel visar vad...
  226 kr
 • Bengt Elmén, som är socionom med cp-skada sedan födseln, skriver på ett perso...
  226 kr
 • Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens s...
  236 kr
 • Om att planera vardagen och eliminera de "döda sysslorna" på ett boende. Resu...
  236 kr
 • Ledarskap och chefsroller inom stöd och omsorg. En konkret och lättläst ledar...
  226 kr
 • Om att vara professionell i svåra situationer inom vården. Utgångspunkten fö...
  236 kr
 • Anna berättar om hur kloka insatser, och ett delvis nytt bemötande, kom att f...
  257 kr
 • En positiv skildring av en lag som lätt kan kännas allvarlig, med konkreta ex...
  257 kr
 • Verklighetsnära berättelser och förslag på konkreta åtgärder som skapar bättr...
  257 kr
 • En större meningsfullhet bland de boende och en personal som upplever mindre ...
  236 kr
 • Hur vi kan skapa en bättre samverkan och ett bättre bemötande inom LSS. Två v...
  350 kr
 • Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling - lär mer och öka chan...
  205 kr
 • Hur kan lean som filosofi och ledstjärna bidra till ökad kvalitet för såväl v...
  205 kr
 • Hur ser lean ut som ledningsfilosofi? Och hur kan arbetet med lean bedrivas i...
  360 kr
 • Enkla verktyg för att få vardagen att fungera. Delaktighet, bemötande och vär...
  360 kr
 • Vem gör vad i rehabiliterings-processen? Hur ser arbetsgivarens rehabiliterin...
  223 kr
 • Goda råd från erfarna samtalsledare och praktiska verktyg som hjälper dig i d...
  205 kr
 • En mammas gripande berättelse om depression efter förlossningen. När Helena ...
  82 kr
 • Externt bemötande mellan anställd och kund. Spelkategorier:- Empati och resp...
  1 540 kr
 • Internt bemötande mellan arbetskamrater. Spelkategorier:- Samspel mell...
  1 540 kr
 • Internt bemötande mellan chef och anställd och mellan chefer. Spelkategorier...
  1 540 kr
 • Hur är livet som förälder till en vuxen med kognitiv funktionsnedsättning? De...
  226 kr
 • Demenssjukas sexliv på boendet och hur man kan förhålla sig till det. Det fi...
  236 kr
 • Vem är egentligen berättigad till stöd och service enligt LSS? Och hur kommer...
  226 kr
 • Människor med funktionshinder har en laglig rätt till ett liv som andra. I la...
  370 kr
 • En inspirationsbok för äldreomsorgen om varför man är på jobbet. En kompetens...
  227 kr
 • Bläddra i foldern!
  0 kr
 • Så förebygger och hanterar du hot, våld och trakasserier mot skolans personal...
  164 kr
 • Hur skolans personal kan se och hjälpa barn som lever i en familj med missbru...
  144 kr
 • Inom fem till tio år skulle Sveriges skolor kunna vara bland de bästa i värld...
  155 kr
 • Det går inte att styra med mål, man styr mot mål med resultat som redskap. An...
  247 kr
 • Med förberedelse och träning kan vi alla bli bra talare. Här får du tips, råd...
  154 kr
 • En bok som gör att alla kan förstå den kommunala ekonomin. På ett enkelt och ...
  236 kr
 • En bok för ledare som vill börja, eller har börjat, arbeta efter den snabbt v...
  236 kr
 • En vitaminkick som råder bot på passiva möten. Författaren Kerstin Olofsson s...
  236 kr
 • En föredömligt kortfattad bok som ger en snabbläst introduktion till den popu...
  72 kr
 • En teknik som bl.a. lär oss att hålla isär värderingar och känslor, skilja på...
  236 kr
 • En klarsynt beskrivning av samverkan i vardagen, som utgår från det centrala ...
  351 kr
 • Vad krävs för att skapa en framgångsrik verksamhet? Vilka är framgångsfaktore...
  236 kr
 • Ett antal 80-talister ger sin syn på hur en framgångsrik offentlig verksamhet...
  82 kr
 • Hur hittar jag rätt person till chefsjobbet? Optimera rekryterings-processen ...
  144 kr
 • Om att komma bort från gråzonen och skapa en tydlig gränsdragning mellan poli...
  154 kr
 • Hur vi ska äta för att känna oss mätta, få ett gott humör och bli klara i huv...
  205 kr
 • Vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner? Var går gränse...
  260 kr
 • Gör din verksamhet till en vinnare på en allt mer konkurrensutsatt marknad fö...
  185 kr
 • Fiskmåsen Charlie lär oss om ledarskap och om hur det är att vara chef för at...
  205 kr
 • Möt utmaningen med generation Y och ta tillvara på potentialen hos morgondage...
  185 kr
 • Kom igång med lean på din arbetsplats och uppnå ständiga förbättringar genom ...
  670 kr
 • Genom små förändringar kan du ta kontroll över tillvaron och minska stressen ...
  205 kr
 • Gerhard Bleys personliga resa från traditionellt management till ett empatisk...
  205 kr
 • Med detta bok- och kalenderpaket kan du förankra värdegrunden i dig och dina ...
  308 kr
 • Det är en konst att klara ledarskapets tre bärande roller: chefen, ledaren oc...
  257 kr
 • Att arbeta i projektform blir allt vanligare. Men för att lyckas med ett proj...
  257 kr
 • Gör din röst hörd! Boken beskriver bl.a. hur man väcker och driver olika slag...
  195 kr
 • Olyckor på lekplatser förekommer tyvärr alltför ofta. Enligt statistiken skad...
  267 kr
 • Boken konkretiserar EU:s hygienregler för livsmedelshantering och beskriver d...
  308 kr
 • I vilka olika former kan samverkan ske? Och vilka juridiska möjligheter finns...
  292 kr
 • Gallringsråd för kommunens centrala förvaltning och dess lednings- och stödpr...
  175 kr
 • Den kompletta handboken för dig som arbetar med kommunal ärendehantering. Nä...
  476 kr
 • När du vill översätta svensk offentlig sektor-vokabulär till dess engelska mo...
  140 kr
 • Handbok i kommunal dokument-hantering, som besvarar de flesta av de frågor so...
  278 kr
 • Gallringsråd för kommuners, landstings och regioners utbildningsväsende. Det...
  175 kr
 • Ta tillvara på det unika hos en plats genom cultural planning - en metod för ...
  236 kr
 • Ibland räcker det inte med att skicka in ett välfyllt CV för att få ett jobb....
  185 kr
 • En handbok som visar vikten av ett vidare perspektiv på strategiska offentlig...
  103 kr
 • Handbok med regler och rutiner för ärenderegistrering. Varje dag kommer hand...
  256 kr
 • Upphandling, uppföljning och utvärdering av gatubelysning på entreprenad. Al...
  232 kr
 • En praktisk guide som hjälper dig att komma till rätta i din nya chefsroll. H...
  205 kr
 • Allt som behövs för att tolka och förstå kommunallagen: förarbeten, rättsprax...
  623 kr
 • Handfasta råd för hur man kommunicerar i kristider. Boken tar bl.a. upp vad m...
  247 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för kultur och fritid. Utgåvan är från 2004. Sve...
  133 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för överförmyndare. Utgåvan är från 2003. Svensk...
  133 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för räddningstjänsten. Utgåvan är från 2004. Sve...
  133 kr
 • Nummer 11 i serien Bevara eller gallra med gallringsråd och råd för bevarande...
  133 kr
 • Råd om bevarande och gallring av handlingar hos kommunernas miljö- och hälsos...
  133 kr
 • Bevarande- och gallringsråd för smittskydd. Utgåvan är från 2008. Riksarkive...
  133 kr
 • Aktuella frågor om öppna data, e-tjänster, sociala medier, molntjänster, e-ar...
  309 kr
 • Plötsligt dyker krisen upp. Är du beredd? Öva dricksvattenkriser och andra ak...
  205 kr
 • Hur ska vi lösa chefsbristen? 35 personer från olika generationer ger sin sin...
  205 kr
 • En ovärderlig kunskapskälla som tar upp det viktigaste ur kommunallagen, ...
  158 kr
 • En av ämnesområdets bästa! Upphandla rätt & lätt tar upp det viktigaste om of...
  278 kr
 • 257 kr
 • Trettonde upplagan av Kommunallagen lagtexthäftet. Redovisar kommunallagen me...
  169 kr
 • Den här skriften beskriver översiktligt de centrala kollektivavtalens uppbygg...
  80 kr
 • Den nya generationens medarbetare blir allt mer tongivande på arbetsplatserna...
  227 kr
 • Det här är en annorlunda bok om ledarskap. Du får del av Jan Blomströms bästa...
  227 kr
 • Bläddra i foldern!
  0 kr
 • 819 kr
 • Presentationsteknik Utbildningen består av korta filmer där du får inspirati...
  995 kr
 • Personlig effektivitet Utbildningen består av korta filmer där du får inspir...
  995 kr
 • Handleda och utveckla andra Utbildningen består av korta filmer där du får i...
  995 kr
 • Målstyrning Utbildningen består av korta filmer där du får inspiration och t...
  995 kr
 • Medarbetarsamtal Utbildningen består av korta filmer där du får inspiration ...
  995 kr
 • Effektiva möten Utbildningen består av korta filmer där du får inspiration o...
  995 kr
 • Chefsskolan Utbildningen består av korta filmer där du får inspiration och t...
  3 995 kr
 • Lönesamtal Utbildningen består av korta filmer där du får inspiration och ti...
  995 kr