All kompetensutveckling för offentlig sektor

Kompetensutveckling ska kittla hjärnan. Sätta i gång tankar och reflektioner. Annars kommer kunskapen till väldigt liten nytta. Du vet hur det känns, när kursen känns trist. Irrelevant. Ger dig inga sätt att klara av ditt uppdrag inom den offentliga sektorn på ett ännu bättre sätt. 

Men nu är du här. Spännande e-kurser, intressanta böcker och möjlighet att be om rådgivning. För en kompetensutveckling som gör skillnad. Revolutionerande, eller hur?

Knapp till e-kurser

Knapp till vård och omsorg

Knapp till spel

Knapp till ledning och organisation

Knapp till skola & utbildning

Knapp till Socialtjänst & arbetsmarknad