26/4
Komlitt

Ali Alabdallah är aktuell med Mångkultur i din jobbkultur som vänder sig direkt till arbetsgivare. Men varför behöver svenska arbetsgivare bli bättre på mångkultur? Ali svarar här!

Din förra bok, Nytt jobb i nytt land, vände sig till utrikesfödda i Sverige. Hur insåg du att du behövde skriva din nya bok Mångkultur i din jobbkultur?

Utifrån mina erfarenheter av att arbeta med utrikesfödda och nyanlända samtidigt som jag deltog i tiotals konferenser och seminarier. Runt omkring i landet märkte jag att det finns ett obalanserat fokus på hur målgruppen utrikesfödda och nyanlända ska komma i sysselsättning. Man missar att fokusera på en annan viktig del av etableringen i det nya landet: arbetsgivarens sida.

Många välutbildade utrikesfödda som både kan svenska och de sociala koderna upplever stort motstånd hos arbetsgivaren. Sällan handlar det om rasism utan oftare om okunskap hos arbetsgivaren som därför inte vågar värdera utländsk utbildning eller arbetserfarenheter från den sökandes hemland. Det leder till osäkerhet och en negativ inställning till utlandskompetens.

Vill hjälpa arbetsgivare att komma över osäkerheten

För att hjälpa arbetsgivare att bli mer säkra och vana att möta världens kulturer utan fördomar och konflikträdsla skrev jag Mångkultur i din jobbkultur. Se boken som ett sätt att öka er interkulturella kompetens på! En inkluderande och mångfaldig rekrytering vinner varje arbetsplats och anställd på.
Tyvärr finns det dessutom en negativ inställning till begreppet mångfald som förknippas med svårigheter och konflikter. Ett bättre sätt att tänka på är att mångfald är viktigt för en hållbar och effektiv kompetensförsörjning.

Den arabiska ordspråket säger ”människans fiende är den som har inte kunskap om” därför interkulturell kunskapen borde förmedla till svensk arbetsgivare i syftet av att se vinsten av mångfald och att öka tillit på utomlansutbildningar särskild för de som kom från mellanöstern och Nordafrika där fördomarna är ganska i högste nivåer.

Se vinster och fördelar med mångfald i rekryteringen

Många arbetsgivare känner sig rädda och osäkra inför att anställa medarbetare med en annan etnisk bakgrund:
Hur kan jag ta tillvara på hens tidigare kompetens och utbildning? Hur ska jag introducera medarbetaren när hen kanske inte kan språket?
Hur får jag medarbetaren att känna sig inkluderad? Det är lätt att fastna i fördomar och förutfattade meningar, och dessa blir ibland ett hinder när du ska anställa. Därför skrev jag denna bok som innehåller rikligt med tips och verktyg för att lättare kunna se vinsterna och möjligheterna i att rekrytera medarbetare med olika bakgrund till arbetsplats.