2023-04-24 16:25
Komlitt
  • Skapa en plan: Ta dig tid att skapa en plan för din kompetensutveckling och sätt realistiska mål för dig själv. Detta kan hjälpa dig att prioritera och planera din tid mer effektivt (Cedefop, 2021).

  • Ta små steg: Det är inte nödvändigt att ta långa block av tid för att lära dig något nytt. Genom att ta små steg, som att lägga till 30 minuter till din dagliga rutin, kan du bygga upp din kunskap och färdigheter över tid (Spencer & Spencer, 2018).

  • Använd dödtid: Hitta sätt att använda dödtid för att lära dig något nytt. Det kan vara att lyssna på en ljudbok under pendlingen eller att titta på en utbildningsvideo under lunchrasten (Cedefop, 2021).

  • Utmana dig själv: Att utmana dig själv att lära dig något nytt kan vara en effektiv motiverande faktor. Sätt upp realistiska, men utmanande mål, och belöna dig själv när du når dem (Spencer & Spencer, 2018).

  • Ta en kurs: Att ta en kurs eller utbildning kan vara ett effektivt sätt att lära sig något nytt samtidigt som du tvingas avsätta tid för att studera (Cedefop, 2021).

  • Samarbeta med andra: Genom att samarbeta med andra och utbyta kunskap och idéer kan du lära dig något nytt samtidigt som du utvecklar relationer och nätverk (Spencer & Spencer, 2018).

  • Prioritera din tid: Slutligen är det viktigt att prioritera din tid och säkerställa att du avsätter tid för att utveckla dina färdigheter och kunskaper. Detta kan innebära att säga nej till vissa åtaganden eller att avsätta tid varje dag för din kompetensutveckling (Cedefop, 2021).


Referenser:

Cedefop. (2021). Learning and Development at Work. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (2018). Competence at Work: Models for Superior Performance. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.