2023-05-03 11:36
Komlitt

Hur vet du om e-kursen håller måttet? Förhoppningsvis har du fått gå en testversion och ännu bättre, kanske har du gått den själv.

Tidig e-learning var trist

Tidig e-learning innebar ofta långa filmer med inspelade föreläsningar. Med lite tur fick du en flervalsfråga efteråt. Så är det inte idag, även om många leverantörer är kvar i filmfällan. E-learning kan, och ska, innehålla mer interaktivitet eftersom omväxlingen gör att du orkar med e-kursen. Du får behålla ditt fokus och kunskaperna blir så småningom kompetens.

Visst du att digitalt lärande är på tapeten även inom forskningen?
Spana in KTH:s forskningsavdelning för digitalt lärande!

5 tecken du ska spana efter som signalerar att e-kursen är dålig

 1. Dålig struktur och organisation: Om e-kursen är dåligt strukturerad och organiserad är det svårt för dina medarbetare att följa med och förstå utbildningen. Det kan också göra det svårt att navigera kursen och hitta det material som behövs.

  Vad du kan hålla koll på: Testa gå e-kursen själv. Vi siktar på att ha testversioner av alla våra e-kurser just för att du ska få en känsla för hur den är strukturerad. Dessutom kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.

  Hur vi löser det: Vi har en ansvarig UX-designer. Och en pedagogisk modell på plats. Och använder en etablerad lärplattform som faktiskt fungerar.

 2. Svårtillgängligt innehåll: Om kursinnehållet inte är lättillgängligt är det svårt för medarbetarna att ta till sig kunskapen. Ett exempel är om kursen är full av svåra tekniska termer eller om materialet är skrivet på ett krångligt sätt.

  Vad du kan hålla koll på: Än en gång – testa gå e-kursen själv! Och kanske låta HR kika på den samtidigt?

  Hur vi löser det: Vi har gett ut kompetensutveckling för offentlig sektor sedan 1993. Allt från oss ska vara lätt att förstå och ta till dig. Vi har med andra ord kompetensen och låter e-kurserna gå genom den vanliga redaktionen för böckerna.

 3.  Brister i interaktion och feedback: Eftersom e-kurser ofta är självstyrda kan det vara svårt för medarbetarna att få interaktion och feedback från läraren eller andra elever. Det kan göra det svårt att ställa frågor eller diskutera kursinnehållet.

  Vad du kan hålla koll på: Finns det chattfunktion? Kan du komma i kontakt med utbildaren på ett enkelt sätt? Är där gruppövningar eller övningar som innebär att prata med någon utanför e-kursen?

  Hur vi löser det: Vi lägger i princip alltid in gruppdiskussioner i våra e-kurser i samråd med experten. Det kan handla om att snacka med kollegan om budgetstyrning eller ledarskapsfrågor till exempel. Och du, du kommer alltid i kontakt med oss eller experten.

 4. Bristande anpassning till medarbetarnas behov: Om kursen inte är anpassad till medarbetarnas behov och förkunskaper kan det vara svårt för dem att förstå och ta till sig materialet. Det kan också göra det svårt att hålla motivationen uppe.

  Vad du kan hålla koll på: Ställ dig frågan: Vilka behov har mina medarbetare? Har de samma förkunskaper? Sedan är det bara att stämma av mot e-kursen du är intresserad av.

  Hur vi löser det: Vi ser till att du vet vilka förkunskaper som krävs innan du köper licenser till e-kursen. Det ska stå på produktsidan. Och vi jobbar mycket med interaktivitet och blended learning för att hjälpa till att hålla motivationen uppe.

 5. Tekniska problem: Om tekniken inte fungerar som den ska kan det vara svårt för medarbetarna att ta del av kursen.

  Vad du kan hålla koll på: Stäm av så alla kommer i gång. Är du ansvarig för utbildningsinsatsen ber du oss om att bli administratör för din grupp. Då ser du snabbt vilka som stöter på problem och kan hjälpa dem. Vi hjälper självklart dig!

  Hur vi löser det: Vi använder en etablerad och fungerande lärplattform med support för våra e-kurser. Du kan dessutom exportera e-kurserna till din egen lärplattform.

Nu vet du vad du ska tänka på när du väljer e-kurser till nästa kompetensutbildning!
Frågor? Hör av dig till oss!