2020-09-21 11:58
Komlitt

Hur snabbt har digitaliseringen gått i din del av den offentliga sektorn? Corona-pandemin fick många, om inte alla, verksamheter att ställa om digitalt. Kanske är du nu proffs på Zoom-möten, hur du får alla medarbetare att få tillgång till kalendern i Teams (svårare än du tror) eller att använda en digital kalender. Men vilka fördelar finns det med digitalisering för Sveriges offentliga sektor utöver videomöten?

Anders Källström är aktuell med boken Du i en smartare värld. Han ger här 5 fördelar med digitaliseringen för offentlig sektor.

1. Digitaliseringen löser offentlig sektors ekonomiska utmaningar

Det är ingen nyhet att den offentliga sektorn står inför stora ekonomiska utmaningar. Genom digitaliseringens effektivitet kan den faktiskt vara lösningen på de ekonomiska problemen. Vissa moment kan lyftas från medarbetare så att de kan ägna sig åt de uppgifter som kräver en mänsklig hand.

2. Digitaliseringen ser till att medarbetare kan fokusera på rätt saker

Tänk om du kunde lägga tid på att lyssna på dina patienter i stället för att för in journalanteckningar? Visst hade det känts bra? Digitaliseringen kan fungera avlastande för dig och offentlig sektor genom att ta över repetitiva och monotona arbetsuppgifter. Det skapar dessutom mer attraktiva arbeten! Perfekt för offentlig sektor som har problem att anställa medarbetare.

3. Digital teknik kan skräddarsys efter användaren

Vilka anpassningar är de första du gör när du byter mobiltelefon? Du gör säkert justeringar av vad som visas på din startskärm och hur tiden ska visas. Det här är enkla exempel på hur digital teknik skräddarsys av användaren för användaren. Andra är att digital teknik fungerar lika bra när som helst på dygnet eller att den fungerar lika bra för den snabba som den långsamma användaren.

Det här är bra för offentlig sektor som ska se till att alla medborgare får tillgång till de välfärdstjänster man har rätt till på ett inkluderande vis.

4. Digital teknik gör ingen skillnad på glesbygd och storstad

Digital teknik gör det möjligt för offentlig sektor att ge människor i glesbygden samma service som till dem i storstaden. Det är en sak som kan påverka utflyttningen som Sverige idag har problem med.

Däremot är det viktigt att de myndigheter som vill använda digitaliseringen för att ge samma service till alla säkerställer att tekniken är inkluderande. Så att alla kan använda den.

5. Digital teknik är flexibel nog att följa med i en ständig utveckling av offentlig sektor

Rätt använd är den digitala tekniken flexibel. Det ger offentlig sektor möjlighet att fortsätta utveckla sina tjänster för att erbjuda högsta möjliga kvalitet i tjänsterna medborgarna ska kunna använda. Men det kräver att man tar med framtiden i beräkningen när den digitala tekniken ska implementeras.

Ser du möjligheter i digitaliseringen för din verksamhet men är fortfarande osäker på vad AI och blockkedjor är? Skaffa dig grundkompetens inom digitalisering med Anders Källströms Du i en smartare värld.