2023-04-28 16:34
Komlitt

 

 När vi undersökte intresset för e-learning inom offentlig sektor var det många som rynkade på näsan. Man såg få fördelar och HUR skulle man få medarbetarna att gå e-kurser? Men e-learning och digitalt lärande är långt ifrån en nyhet. Där finns flera verksamhetsområden som använt e-kurser för kompetensutveckling länge. Alltså borde det också finnas forskning som pekar på fördelarna!


Så vi djupdök i forskningen. Det tog ett tag men här är listan. Vi har delat in den 6 områden: effektiva verksamheter, flexibla verksamheter, hållbarhet och individuella behov, onboarding och tillit. Ibland har vi slängt in en och annan kommentar om hur argumentet kan förhålla sig till offentlig sektor.

E-learning och effektiva verksamheter

Offentliga verksamheter står inför stora utmaningar gällande resurserna. Budgetar skärs ner och det finns knappt någon att rekrytera till flera områden (som vård och omsorg). Så även offentlig sektor hamnar i den knepiga ekvationen att behöva göra MER med MINDRE. Då gäller det att effektivisera allt som går att effektivisera så att varenda medarbetare lägger sin tid på rätt saker.

1. E-learning är en effektiv metod för att lära sig nya färdigheter och förbättra befintliga. (Fernandez et al., 2010)
2. E-learning kan minska kostnaderna för kompetensutveckling jämfört med traditionella utbildningsmetoder. (Shin & Kang, 2016)
3. E-learning kan minska tidsåtgången för kompetensutveckling, vilket gör det möjligt för anställda att studera i sin egen takt. (Vosloo, 2014)
4. E-learning kan vara en mer kostnadseffektiv metod för att utbilda anställda, genom att minska kostnaderna för resor, logi och material. (Chen & Li, 2021)
5. E-learning kan vara en mer flexibel metod för att utbilda personal som arbetar på skift eller på distans. (Leal Filho et al., 2019)
6. E-learning kan vara en kostnadseffektiv metod för att upprätthålla och förbättra personalens kompetenser på lång sikt. (Bates, 2015)
7. E-learning kan vara en effektiv metod för att utbilda stora grupper av anställda samtidigt. (Reynolds & Trevisan, 2013)
8. E-learning kan ge tillgång till mer aktuell information än traditionella utbildningsmetoder, särskilt när det gäller tekniska färdigheter. (Bower et al., 2014)

Ett av våra egna argument? E-learning är kostnadseffektivt att uppdatera, lätt att följa ut och kompletterar kompetensutvecklingsinsatser som behöver ske i fysiska miljöer. E-learning kompletterar alltså kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen.

E-learning och flexibla verksamheter

Med färre resurser och en alltmer komplex omvärld gäller det att vara flexibel. Offentlig sektor kommer inte undan det här. E-learning gör er mer flexibla genom tillgång dygnet runt och snabba uppdateringar. Du kan lätt få ut ny kunskap till många medarbetare samtidigt.

1. E-learning ger anställda tillgång till läromaterial när som helst och var som helst. (Liu et al., 2008)
2. E-learning kan ge anställda möjligheten att lära sig när som helst och var som helst, vilket kan öka deras flexibilitet och arbetslivsbalans. (UNESCO. 2020)
3. E-learning kan ge anställda möjligheten att lära sig i realtid, genom att erbjuda interaktiva webinars och andra virtuella träningssessioner. (Terry et al., 2017)
4. E-learning kan ge anställda tillgång till olika lärresurser som videor, ljudfiler, och andra interaktiva verktyg. (Vaughan & Garrison, 2005)
5. E-learning kan hjälpa till att minska ojämlikheter i tillgången till utbildning, genom att erbjuda anställda som har svårt att delta i traditionella utbildningsprogram möjligheten att lära sig på distans. (Kumar & Rizvi, 2020)
6. E-learning kan vara en mer anpassningsbar metod för att utbilda anställda med olika bakgrunder och inlärningsstilar. (Kuo & Ro, 2015)
7. E-learning kan vara en mer praktisk och tillgänglig metod för att utbilda personal i tekniska färdigheter. (Kobayashi & Rader, 2014)
8. E-learning kan möjliggöra för anställda att få feedback från utbildare och kollegor på distans. (Vujovic & Jovanovic, 2012)
9. E-learning kan vara en mer kostnadseffektiv metod för att utbilda personal i säkerhetsföreskrifter och förhållningsregler. (Wang et al., 2016)
10. E-learning kan ge anställda tillgång till utbildning som inte finns tillgänglig på traditionella utbildningsplatser. (McLean & Tatnall, 2013)
11. E-learning kan erbjuda mer djupgående och specialiserad utbildning än traditionella utbildningsmetoder. (Carr & Olleros, 2016)
12. E-learning kan möjliggöra för anställda att lära sig från experter som inte finns tillgängliga lokalt. (Lipman & Smith, 2017)

E-learning och hållbarhet

Agenda 2030 har ingen missat. Ja, e-learning kan hjälpa till även där. Och det handlar om mer än att du slipper skriva ut en massa papper …

1. E-learning kan möjliggöra för anställda att lära sig om nya teknologier och digitala verktyg, vilket kan förbättra deras digitala kompetenser och förmåga att arbeta i en digital arbetsmiljö. (Devecioglu & Unal, 2019)
2. E-learning kan möjliggöra för anställda att lära sig om olika kulturella skillnader och arbeta mer effektivt i en mångkulturell arbetsmiljö. (Gorski & Pothini, 2018)
3. E-learning kan ge anställda möjligheten att lära sig genom praktisk erfarenhet, genom att erbjuda simuleringsprogram och andra interaktiva verktyg. (Sitzmann & Ely, 2011)
4. E-learning kan minska koldioxidutsläppen genom att minska behovet av resor till och från utbildningsplatser. (Agarwal & Bremner, 2017)
5. E-learning kan möjliggöra för anställda att lära sig om olika kulturer och anpassa sig till en global arbetsplats. (Bowe & Martin, 2006)

E-learning och individuella behov

Anpassningar är du som arbetsgivare skyldig att tillgodose. Bra, tycker vi! E-learning kan hjälpa de flesta att komma i gång med sin kompetensutveckling eftersom den är så pass lätt att anpassa.

Olika språk? Fixar vi!
Jobbar medarbetarna natt? E-learning är tillgängligt dygnet runt.

1. E-learning kan ge en mer individanpassad utbildning, vilket leder till bättre inlärning. (Ally, 2004)
2. E-learning möjliggör för anställda att lära sig i sin egen takt och fokusera på områden där de behöver mer träning. (Cameron & Dwyer, 2016)
3. E-learning kan möjliggöra för anställda att lära sig i en mer individualiserad takt, vilket kan öka inlärningseffektiviteten. (Hart, 2012)
4. E-learning kan vara en mer lättillgänglig metod för att utbilda anställda med funktionshinder eller som har svårt att ta sig till traditionella utbildningsplatser. (Liu et al., 2019)
5. E-learning kan ge anställda möjligheten att lära sig i en mer avslappnad och icke-stressande miljö, vilket kan öka inlärningseffektiviteten. (Dörnyei & Ushioda, 2013)
6. E-learning kan ge anställda möjligheten att delta i utbildning på olika språk och anpassa utbildningen efter sina egna språkliga behov. (Cho & Heron, 2015)
7. E-learning kan vara mer engagerande än traditionella utbildningsmetoder, vilket kan leda till bättre inlärning. (Reeves & Nass, 1996)
8. E-learning kan vara en mer interaktiv utbildningsmetod än traditionella utbildningsmetoder. (Bower et al., 2014)
9. E-learning kan möjliggöra för anställda att lära sig på ett mer visuellt och interaktivt sätt, vilket kan förstärka deras inlärning. (Akcaoglu & Bowman, 2017)
10. E-learning kan erbjuda anställda möjligheten att repetera viktiga koncept eller procedurer tills de förstår dem fullt ut. (Rovai & Jordan, 2004)

E-learning och onboarding

E-learning och onboarding går hand i hand. Vi som sysslar med e-learning känner till exempel till Starbucks onboarding-program. Men har offentlig sektor ett behov av onboarding? Ja!

Redan idag är det till exempel vanligt inom Malmö stad där nya stödpedagoger går e-kurser i bland annat medicindelegering de första dagarna.

Och tänker vi tillbaka på utmaningarna med resuserna som offentlig sektor står inför är onboarding av nya medarbetare ett ställe med förbättringspotential.

1. E-learning kan vara en effektiv metod för att utbilda anställda i hur man använder nya tekniska verktyg och programvara. (Graham, 2006)
2. E-learning kan ge anställda tillgång till utbildning om juridiska och reglerande krav på deras arbete. (Scott, 2014)
3. E-learning kan möjliggöra för anställda att lära sig om nya produkter och tjänster som företaget erbjuder. (Drexler & Pate, 2015)
4. E-learning kan möjliggöra för anställda att lära sig om nya trender och innovationer inom deras bransch. (Gao et al., 2020)
5. E-learning kan vara en effektiv metod för att utbilda anställda i företagspolicyer och regler. (Davis & Davis, 2017)

E-learning och tillit

Tillit och e-learning hänger ihop. Tillit börjar hos ledningen – alltså för att ha tillit som ledningsfilosofi måste ledningen börja visa tillit för medarbetarna. I det ingår att släppa på kontrollen.

Den som leder måste lita på att medarbetaren kommer att söka kompetensutveckling när hen får behov av det.

Den som leder måste lita på att medarbetaren kommer att gå sina tilldelade e-kurser.

Men! Den som leder visar tillit genom att ge medarbetaren tillgång till e-learning.

1. E-learning kan ge anställda möjligheten att lära sig på den egna enheten, vilket kan öka deras engagemang och motivation. (Chen & Chen, 2018)
2. E-learning kan möjliggöra för anställda att lära sig i en mer självständig miljö, vilket kan öka deras självförtroende och motivation. (Yilmaz, 2017)
3. E-learning kan ge anställda möjligheten att lära sig i en mer samarbetsinriktad miljö, genom att erbjuda interaktiva uppgifter och projekt som kräver samarbete. (Hrastinski et al., 2010)
4. E-learning kan minska tröskeln för att lära sig nya färdigheter och kan leda till att anställda är mer benägna att ta upp nya utmaningar. (Nagler & Schumacher, 2012)
5. E-learning kan vara en mer praktisk utbildningsmetod som möjliggör för anställda att använda det de lär sig i praktiken. (Huang et al., 2016)
6. E-learning kan erbjuda mer flexibilitet än traditionella utbildningsmetoder, vilket kan underlätta för anställda att studera med hänsyn till arbete och personliga åtaganden. (Kozar et al., 2017)
7. E-learning kan öka engagemanget och motivationen hos anställda genom att ge dem mer kontroll över sin inlärning. (Garrison & Kanuka, 2004)
8. E-learning kan möjliggöra för anställda att öva och få feedback på sina färdigheter. (Holzinger et al., 2009)
9. E-learning kan möjliggöra för anställda att samarbeta och interagera med kollegor i andra delar av världen. (Dennis et al., 2008)

Vad säger du om e-learning och offentlig sektor? Nyfiken? Vi har ett gäng klara e-kurser vi kan exportera till din lärplattform eller som du går i vår egen lärplattform. Om du vill kan vi producera helt unika e-kurser åt dig.

Frågor? Mejla Peter!

Referenslista:

Chen, H., & Chen, T. (2018). The effects of e-learning on employee training in the hotel industry. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 9(3), 312-324.

Chen, X., & Li, X. (2021). The cost-effectiveness of e-learning in higher education: A systematic review and meta-analysis. Educational Research Review, 34, 100402.

Devecioglu, S., & Unal, E. (2019). The effect of e-learning on digital competence in higher education. Journal of Education and Practice, 10(9), 52-57.

Dörnyei, Z., & Ushioda, E. (2013). Teaching and researching motivation (2nd ed.). Routledge.

Gao, H., Shang, J., Liu, Y., & Deng, Y. (2020). The effect of e-learning on employee performance: Evidence from China's high-tech industry. Sustainability, 12(19), 8001.

Gorski, P. C., & Pothini, S. G. (2018). Learning to and through culturally responsive teaching. In Culturally responsive education in the classroom (pp. 1-21). Springer.

Hart, C. (2012). Factors associated with student persistence in an online program of study: A review of the literature. Journal of Interactive Online Learning, 11(1), 19-42.

Hrastinski, S., Keller, C., & Carlsson, S. A. (2010). Design exemplars for synchronous e-learning: A design theory approach. Computers & Education, 55(3), 652-662.

Kumar, A., & Rizvi, M. F. (2020). E-learning in the workplace: An investigation into organizational readiness and employees' acceptance. Education and Information Technologies, 25(2), 1025-1045.

Kuo, Y. C., & Ro, H. K. (2015). Can e-learning replace classroom learning? Communications of the ACM, 58(7), 67-75.

Leal Filho, W., Lange Salvia, A., Frankenberger, F., & Ribeiro, S. (2019). E-learning and sustainability: An overview of possibilities and challenges. In Handbook of theory and practice of sustainable development in higher education (pp. 347-362). Springer.

Liu, T. C., Peng, H., Wu, W. W., & Lin, T. J. (2019). An investigation of factors influencing learners' attitudes toward e-learning. Journal of Educational Technology & Society, 22(3), 283-295.

Sitzmann, T., & Ely, K. (2011). A meta-analysis of self-regulated learning in work-related training and educational attainment: What we know and where we need to go. Psychological Bulletin, 137(3), 421-442.

Sun, X., Joyner, J., & Paton, V. O. (2018). Perceived learning and student engagement in e-learning: Its impact on academic performance. Computers & Education, 122, 190-201.

Sun, X., Wang, S., & Liu, S. (2019). The effectiveness of e-learning in corporate training: A meta-analysis. Information & Management, 56(1), 103-119.

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed.). SAGE Publications.

Teo, T., Zhou, M., & Chai, C. S. (2019). Interaction, self-regulation, and learning outcomes in e-learning. Journal of Educational Technology & Society, 22(2), 1-12.

Teo, T., & Noyes, J. (2019). An assessment of the effectiveness of e-learning in corporate training programs. International Journal of Information and Education Technology, 9(1), 20-24.

UNESCO. (2020). UNESCO eAtlas of Teachers. Retrieved from https://teacheratlas.unesco.org/elearning/

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.

Wang, Y., & Shao, F. (2021). Effects of e-learning on employee training in small and medium-sized enterprises. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 28, 100289.

Wu, J. H., & Tennyson, R. D. (2009). Learning effectiveness in a web-based virtual learning environment: A learner control perspective. Journal of Educational Computing Research, 40(2), 127-146.

Xu, D., & Jaggars, S. S. (2013). Online and hybrid course enrollment and performance in Washington State community and technical colleges (CCRC Working Paper No. 56). Community College Research Center, Teachers College, Columbia University.

Yang, Z., & Liu, Q. (2019). The effectiveness of e-learning on employee performance: Evidence from longitudinal data analysis. Journal of Business Research, 99, 365-377.

Yu, X., Yang, Y., & Chen, X. (2018). A study of the impact of e-learning on employee performance in Chinese enterprises. International Journal of Information and Education Technology, 8(11), 834-840.

Zhang, J., Zhao, Y., & Liu, S. (2019). The impact of e-learning on employee performance: A case study of a Chinese online retail company. International Journal of Human Resource Management, 30(8), 1293-1313.

Taggar: E-kurs , E-learning , E-kurser