2021-11-01 10:22
Komlitt

Vi ställde 3 snabba frågor till Malin Edshage: vad är häftigast med självledarskap, den största aha-upplevelsen och vilken övning är hennes favorit? Malin Edshage är civilekonom och ledarutvecklare. Nu aktuell med Självledarskapets grunder – Arbetsbok för ditt självledarskap tillsammans med Mia Ekman.

Vad är det häftigaste med självledarskap?

Det häftigaste med självledarskap för mig handlar om den där upptäckten att jag har möjlighet att leva och leda mig själv utifrån den jag är och det jag värderar. Jag möter ofta människor som på ett eller annat sätt känner sig fångade i strukturer och att de försöker uppfylla någon annans förväntningar. Och att göra det skiftet, att faktiskt börja ta utgångspunkt i sig själv och agera utifrån det, inom den organisatoriska ramen. Det händer något då, och det är så positivt för alla parter!

Berätta om den största aha-upplevelsen du sett någon uppleva under era insatser!

Det finns så många! Men en som sticker ut är en deltagare i en workshop i en idéburen organisation som arbeta med hållbarhetsfrågor. Och efter att ha arbetat en stund med värderingsperspektivet så vågade hon dela med resten av gruppen att hållbarhet egentligen inte var en särskilt viktig värdering för henne, något som gick tvärtemot kulturen i gruppen och organisationen, såväl som vedertagna idéer på samhällsnivå skulle jag säga. Hon hade andra värderingar som var viktigare och som hon ville ha som utgångspunkt i sitt arbete för att bidra med det hon upplevde som meningsfullt. För mig är det ett fantastiskt exempel på att bli tydlig mot sig själv såväl som mot de du arbetar med.

Vilken uppgift i Självledarskapets grunder tycker du allra bäst om?

Jag tror ändå att Avgörande ögonblick är min absoluta favorit. Det handlar om att får syn på var jag kommer ifrån och faktiskt välja vad jag vill ta med mig ifrån det. För mig skapar det mycket mening att fundera över de frågorna.

Läs Mia Ekmans svar på samma frågor om självledarskapet!