17/2
Komlitt

Här på Komlitts redaktion pratar vi ofta om vikten av att reflektera över allt från det egna beteendet till kursen vi gått. Det är ett sätt att befästa ny kunskap men också hitta utrymme för förbättring.

Att vara chef är en utmaning – förutom att leda dig själv ska du leda andra. Din utveckling är lika viktig som dina medarbetares, men det kan vara svårt att hitta tid att ens börja fundera över vad du vill reflektera över. Här kommer förslag på 3 frågor att reflektera över som chef. De kommer från våra författares böcker, och ger dig möjlighet att börja utforska olika aspekter av ditt ledarskap. Kanske hittar du något nytt du vill fördjupa dig i?

1. Kan en chef vara sårbar?

Vad är sårbarhet för dig? Sätt dig ner och fundera över det. Anita Edvinsson ger läsaren uppgiften i boken Från Ekorrhjul till pariserhjul – Medvetet ledarskap för medvetna organisationer. Hon menar att genom att våga bara sårbar skapas en kraftig övergång till ökad empati, hopp, ansvarskänsla eller äkthet. Det behöver du för att skapa förtroendefulla relationer med dina medarbetare, så att ni kan möta ständigt nya krav. För att lyckas med relationerna måste du som chef ha en stark och sund självkänsla samt modet att visa dig sårbar.

Du kan börja med att reflektera över insikten: att känna är inte samma sak som att misslyckas. Vad är sårbarhet för dig?

Bonus-tanke: Förutsättningen för att känna empati med andra är att ha ett empatiskt förhållningssätt till dig själv, att måna om dig själv. Det är ett bra sätt att bättra på din självkänsla (Birgitta Bernhard, Konflikt eller samförstånd).

2. Varför ville du bli en ledare?

Är det något som bara hände eller tog du ett aktivt beslut att bli ledare? Ylva & Lennart Lindén inleder Håll balansen! med att ställa läsaren tre frågor:

• Är det mina egna eller andras förväntningar som styr mitt val att bli ledare (vems behov tillfredställer jag)?
• Vad vill jag egentligen uträtta eller uppnå som ledare?
• Vilken typ av ledare vill jag bli?

Anledningen till frågorna är att ditt ledarskap börjar inifrån. Du måste kunna leda dig själv för att kunna leda andra, och det börjar med din relation till dig själv och helheten. Därför är det viktigt att du reflekterar över vad dina drivkrafter som ledare är, samtidigt som du intresserar dig för din egen självtro.

3. Hur mycket pratar du i samtal du leder?

Du har en hel del svåra samtal i ditt uppdrag som chef, och är samtalsledare i dessa. Det är du som initierar och driver dem i många fall. Men var brister din kompetens som samtalsledare egentligen? Det är svårt att leda samtal, särskilt när det finns en inbyggd maktobalans – som mellan dig och medarbetaren.

Du kan öka din kompetens på flera sätt, men något du kan reflektera över redan nu är: Hur mycket pratar du som samtalsledare? Katarina Weiner Thordarson, som skrivit Svåra samtal, har genom utbildningar i samtalsmetodik och svåra samtal hon själv haft märkt att den som leder samtal ofta pratar för mycket själv:

”Om det finns ett tänkt pratutrymme på 100 % i ett samtal är det inte ovanligt att samtalsledaren
upptar 70–80 % av det gemensamma utrymmet. Det betyder att det blir 20–30 % kvar till den de samtalar med.”

Hur ska du som samtalsledare kunna ge den du samtalar med fokus och möjlighet att formulera sina egna lösningar om du är den som pratar?