7/9
Jeanette Johansson-Ånmark

 

Det är bristen på implementeringsarbete som gör att lågaffektivt bemötande inte fungerar i verksamheten. Men vad är det som brister i implementeringsarbetet? Jo, brist på reflektion, för få medarbetare på utbildning och för lite stöd efter utbildningen är ofta bovarna. Jag fördjupar resonemanget i det här blogginlägget!

Brist på implementeringsarbete gör att lågaffektivt bemötande inte fungerar

I frågan om det lågaffektiva förhållningssättet (även kallat LAB) verkligen fungerar har det i debatten under senare tid blivit tydligt att det är just brist på implementeringsarbete som har gjort att verksamheter inte har fått det att fungera i det dagliga arbetet. I samtal med personer i många olika verksamheter kommer samma bild fram. De flesta är överens om att förhållningssättet är bra, men när man kommer till att integrera och implementera förhållningsättet i vardagen beskriver många att de stöter på patrull – att man inte riktigt får till det.

3 anledningar till att man misslyckas med implementeringen

Implementeringsarbetet tar vid efter utbildningen av all personal. Om nu alla har fått tillgodogöra sig den nya kunskapen om lågaffektivt bemötande, varför misslyckas verksamheter med implementeringen? Alla kan ju redan allt om LAB! Här är de 3 vanligaste anledningarna till att implementeringen misslyckas. Implementering är ju att göra verkstad av den nya kunskapen.

1. Verksamheten har glömt att skapa utrymme för gemensamma reflektioner om vad lågaffektivt bemötande är och innebär för verksamheten och personerna i den. Varför är det viktig att skapa gemensamt reflektionsutrymme? Jo, det är enda sättet för er i verksamheten att skapa en gemensam bild av vad LAB innebär för er. Gör det innan och efter utbildningen som HELA personalen ska gå. Det leder oss till anledning 2!

2. Verksamheten skickar några få medarbetare på utbildning. De förväntas sedan överföra sina nya kunskaper om lågaffektivt bemötande till hela arbetsplatsen vid nästa arbetsplatsträff. Jag avråder starkt från förväntningarna på att ett sådant upplägg ska medför att lågaffektivt bemötande ska implementeras i verksamheten. Skicka hela personalen på samma utbildning.

3. Det hårda arbetet börjar efter utbildningen. Ofta misslyckas verksamheter med att ge stöd till medarbetarna som ska implementera lågaffektivt bemötande. De behöver stöd från chefer, kollegor och ibland av extern part för handledning och metodstöd.


Det finns så klart fler anledningar till varför implementeringen av lågaffektivt bemötande inte fungerar. Ofta är det flera som påverkar processen samtidigt. Men vad behöver en implementeringsplan för lågaffektivt bemötande för att lyckas? Det läser du här!

Om boken

Behövs det ännu en bok i ämnet lågaffektivt bemötande? Många böcker är redan skrivna kring förhållningssättet, och på senare tid har det även kommit böcker med fokus på HURet. Under lång tid har jag funderat på att skriva om implementering av lågaffektivt bemötande – en bok med fokus på vad vi behöver göra för att lyckas med implementeringsarbetet, alltså att införa förhållningssättet i verksamheter.

I boken Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckas implementering beskriver jag inte det lågaffektiva förhållningssättet i någon vidare mening – detta då det redan har gjorts av så många. Det här är en bok som jag hoppas kan vara ett stöd vid implementering av förhållningssättet i olika typer av verksamheter.

"Jeanette tar i denna bok tag i den forskning som finns, SKR:s rekommendationer och sina egna erfarenheter och får det att gå ihop i en modell för bra implementering som du i princip kan kopiera rakt av. Och den fungerar. Jeanette har fått till bra implementeringar med denna modell. Jag vet, för jag har sett dem. Personer i verksamheterna har fått ett bättre liv, personalen har fått bättre arbetsmiljö och det har blivit roligare att gå till jobbet. Så läs, njut och kopiera arbetssättet rakt in i din egen verksamhet."
– Bo Hejlskov Elvén